FÕOLDAL  
HK MUZSLYA
 
MÁRIA SZENT NEVE
 
SZERVÓ M. ISKOLA
   
   
MUZSLAI PETÕFI SÁNDOR MME
 
LEHEL SK
 
   
   
   
   
   
MAGYAR HÁZ
 
 

SZJMSZ

   
   
MUZSLYAI ÚJSÁG-137
 
AMATÕR SZAKÁCSOK
 
KÖZÉP-BÁNÁTI
     
   
   
Szervó Mihály Általános Iskola
   MÁSODSZOR IS: KUKKANTÓ
A múlt tanév vége felé, 2010. december 28-án jelent meg a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola kétnyelvû diáklapja, a Kukkantó, azaz a Stazica. A félévi bizonyítványosztáskor, mármint december 28-án vehették a kezükbe a tanulók a lap második számát. Koppi Juhász Gabriella, a Kukkantó fõszerkesztõje elmondta, hogy kissé késtek a megjelenéssel, de végül is így egy tarka, tartalmas iskolai újságot lapozhattak a diákok a téli szünidõben. A nyári témáktól, az õszieken keresztül a karácsony-várásról is olvashattak. Már az elsõ számnál eldöntötték, hogy a diákújságban nem fordításokat közölnek, hanem a két szerkesztõség külön-külön dolgozik, a magyar ajkú diákok ebbõl a szempontból elõnyben vannak, õk el tudják olvasni a szerb ajkú társaik írásait is.
A fõszerkesztõ hozzáfûzte, örömére nagyobb volt az érdeklõdés a diákok körében a második számnál, összesen mintegy 30 gyerek írása, alkotása került bele a lapba. A szerkesztõség tagjai, a nyolcadikosok közül néhányan egy nagy riportot készítettek a Gyermekhét alkalmával, és az állatkiállításon készült fotók kerültek a Kukkantó címoldalára.
Az iskolalap harmadik számát a 2010/2011-es tanév végére tervezik, addig ugyanis bõven lesz téma, hiszen az idén is számos verseny elé néznek a muzslyai iskola tanulói.
k-ko

KARÁCSONYI MÛSOR – HÁROM NYELVEN
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói 2010. december 21-én este egy rendkívüli karácsonyi mûsorral lepték meg a közönséget. Három nyelven, mégpedig angol, német és magyar nyelven hangzottak el alkalmi dalok, versek, rövid karácsonyi jelenetek. A rendezvény keretében a betlehemesek is részt vettek, Varga Zoltán atya vezetésével. A többnyelvû est megálmodója Koppi Gabriella, német szakos tanárnõ volt, aki kollégáival együtt készítette el ezt a mûsort. Az iskola alsós és felsõs diákjai közül mintegy 70-en mutatkoztak be a karácsonyi mûsor keretében.
Koppi Juhász Gabriellával készült röpke beszélgetés!
k-ko


TÖREDÉKNYI ANYAG A BÁNÁTI LEPKEVILÁGBÓL
Bánáti lepkék címmel nyílt meg 2010. december 17-én a muzslyai Ivan Pančić, fotóművész kiállítása a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében. A kiállításon Hallai Tímea, helybeli biológus lepkegyûjteményét is megtekinthették az érdeklõdõk.
Pančić harminc, nagyformátumú fotóján látható lepkéket szinte 90 százalékban a környéken kapta lencsevégre: a muzslyai határban, a Császár-tó környékén, illetve az écskai erdõs területen. Ezzel a kiállítással egyik álma valósult meg a mûvésznek, hogy az iskolás gyerekeknek bemutassa ezeket a gyönyörû, színes, vagy éjszakai lepkéket, illetve molypilléket. A megnyitón a gyerekeknek rögtönzött elõadáson elmondta, hogy a világon mintegy 180 ezer lepkérõl tudnak, de bizonyára vannak olyanok, amelyeket még nem soroltak be a lepkék népes családjába. Érdekességként hozzáfûzte, hogy a nappali lepkékbõl kevesebb van, mint az éjszakai lepkékbõl. Mindkét faj gyönyörû a maga módján. Ivan Panèiæ a gyerekeknek még elmondta, hogy ezek a törékeny kis rovarok a lepke életciklusukban semmilyen betegséget nem terjesztenek, nem is csípnek, nem okoznak fertõzést, míg az átalakulás után, a hernyókról ugyanez már nem mondható el teljes egészében.
Hallai Tímea 4-5 éve gyûjti a lepkéket, az éjszakai lepkéktõl a különféle bogarakon keresztül a trópusi lepkékig, több mint 400 példány ékesíti a gyûjteményét. Bárhova megy a lepkehálót biztosan magával viszi. Kedvencei a trópusi lepkék, amelyek hatalmasak, színesek, gyönyörûek, eltérnek az itteni kis lepkéktõl. A gyűjteményben a trópusi neonkék lepke a nagy büszkesége, amelyet Tuniszban fogott meg, és hozott haza.
A kiállítást a nagybecskereki Viorel Flora akadémiai festõmûvész nyitotta meg, aki maga is nagy csodálója a lepkéknek, ugyanakkor tisztelettel tekint a türelmes fotómûvészekre, mint amilyen Ivan Panèiæ is, aki órákig tud a fûben mozdulatlanul figyelni, majd nagy szakértelemmel jegyzi a lepkéket. A fotómûvésznek ez volt a 25. önálló tárlata.
Beszélgetés a kiállítókkal!
k-ko


ETNO-NAPOT TARTOTTAK A MUZSLYAI ISKOLÁBAN

A multikulturalizmus és a tolerancia megerõsítése a Vajdaságban elnevezésû projektum részeként tartottak Etno-napot a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában, amelynek a záró rendezvényét tartották meg 2010. december 17-én a projektumban részvevõ diákokkal. A program két koordinátora Tóth Csilla, pedagógus és Ognjen Cvetkoviæ, polgári nevelést elõadó tanár volt. Összesen öt osztály vett részt ebben a projektumban, három magyar ajkú, nyolcadikos tagozat, és két szerb ajkú osztály tanulói, nyolcadikosok és hetedikes diákok.
Három iskolaórát vett igénybe ez az akció, amely keretében, az elsõ alkalommal a szerb diákok a magyar kultúrát népszerûsítették, illetve magyar neves emberekrõl szóltak, míg a magyar diákok a szerb hagyományokról emlékeztek meg, a szerb kultúrában ismert személyiségekrõl készítettek összeállítást, majd a bemutatók után a diákok értékelték egymás munkáját.
A második órára a diákok maguk készültek fel, kihasználva a világháló, a különféle enciklopédiák adta lehetõségeket, válogattak egymás szokásaiból, kultúrájából, nevezetességeibõl, híres tudósok, mûvészek, irodalmárok életébõl. A harmadik iskolaórát - ami ma zajlott – kimondottan az együttlétre, a szórakozásra szánták, ugyanakkor még egyszer áttekinthették az elõzõ két iskolaóra fényképeit, amelyet kivetítettek, így ha elmulasztottak egy-egy mozzanatot, most alkalom adódott annak pótlására.
Erre a záró rendezvényre egy kis segítséget kértek a muzslyai, illetve a Sava Kovaèeviæ helyi közösség nõi szervezeteinek tagjaitól, akik finom, hagyományos süteményeket készítettek, ki-ki a saját konyhája szerint. Mindkét kultúra zenéje felcsendült ezen az összegzõ összejövetelen, ahol valójában megünnepelték azt, hogy e projektumban részt vettek, illetve, hogy belefektették munkájukat e rendezvénybe, amirõl elmondható végül is, hogy sikeresnek bizonyult.

Etno-napi összefoglaló!

k-ko


HOVÁ LETT A BÁRÓ KUTYÁJA?
2010. december 10-én mutatták be Muzslyán a Zentán élõ Törköly István legújabb könyvét, a Hová lett a báró kutyája? címût. Ez volt a kötet elsõ bemutatója, amely a Vadászokról, ebekrõl, vadakról hitelesen alcímet viseli. A 83 éves, szajáni születésû Törköly István kézirata – mint a könyvbemutatón is mondta - kacskaringós utat járt be, még valamikor 1978-ban kellett volna, hogy megjelenjen, de a könyvkiadás „útvesztõjébe” kerülve, erre nem került sor. Annak ellenére, hogy többször is kiadásra javasolták, csak most jelenhetett meg barátok, tisztelõk, vadásztársak támogatásával. Az est keretében a szerzõn kívül a könyvrõl szólt Takács Ilona, a könyv egyik recenzense, valamint Búzás Mihály, a Magyar Szó Horgászat-vadászat címû rovatának szerkesztõje. A könyvbemutató kapcsán elmondható, hogy Törköly István a vajdasági vadászoknak állított emléket, hiszen az idestova 30 év óta, kényszerbõl „pihenõ” kézirat kiadását már sok vadász, akikrõl történet olvasható a könyvben, már nincsenek az élõk sorában. A szerzõ egyébként elmondta, hogy egy kicsit „hazajött”, hiszen egy ideig a nagybecskereki tudósítója volt a Magyar Szó napilapunknak, a Bánáti Híradót szerkesztette, és abban az idõben aktívan részt vett a muzslyai vadászegyesület munkájában. Az emberközelségû történetek elragadóak, hangsúlyozta a beszédében Takács Ilona, aki a recenziójában írja: „Témája a vadászat, mûfaja a kispróza, mûvészi módszere a pillanat megállapítása és kinagyítása. Így képzik meg lelki szemünk elõtt a hajnalpírban éledõ tájék, tópart, nádas, erdõszél új meg új változatban – akárha impresszionista festményeket látnánk az ég és a föld alkotta kozmikus kiállító teremben -, miközben hangulati aláfestésül madárszárnysuhogás, vadkanröfögés, nyúlsivítás, parancsra váró ebek türelmetlen nyüszítése szolgál, váltakozva a vibráló létezése nemes csöndjével. Novelláinak sajátos varázsát tehát a természetközelség adja meg, a meseszövés lendülete és eleven bája, mellyel minden élõlényt az emberi világ részévé tesz.”
Az elbeszélésekbõl kiderül, hogy az igazi vadász az humánus ember, és nem csak az ember, hanem az állat iránt is: tulajdonképpen szereti a vadat, gondozza a vadállományt, és rendszeresen a vad pártján áll – mondta Takács Ilona, a könyv egyik recenzense.
Törköly Istvánnak ez az ötödik kiadványa, eddig megjelent könyvei az Akiért nem szólt a harang címû, amelyben a vajdasági frontharcosok vallomásait írta le, a Jó Isten! Mennyi vad… címû kötet, amelyben a zentai vadászat történetét dolgozza fel 1855 és 1997 között, a Kongjatok, szajáni harangok címû kiadvány, amelyben a 200 éve újratelepített Szaján történetét írja le, valamint Szaján történetével foglalkozik, a Hívjuk az élõket, siratjuk a holtakat címû könyve.

Beszélgetés Törköly Istvánnal – itt!
Kónya-Kovács OtíliaISKOLAIGAZGATÓK ÖSSZEJÖVETELE

Egy összejövetelt tartottak 2010. november 30-án a muzslyai Szervó Mihály Általános iskolában, ahol a Dél- és Közép-bánáti magyar iskolaigazgatók találkoztak. Az összejövetelen az igazgatók beszámoltak az iskoláikban elvégzett felmérésekrõl, összegezték az adatokat, hogy a következõ iskolaévben fel tudják-e tölteni azokat az osztályokat, amelyek a nagybecskereki középiskolákban jövõre megnyílnak a különféle szakokon. Az igazgatók szerint - igaz, hogy még változhat a diákok elképzelése a mostani tanév végéig, meg sokban függ minden a kis érettségitõl is – 2011. szeptemberében nem lesz gond a középiskolák magyar tagozatainak feltöltését illetõen. Ennek folytatásaként a kollégium-adta lehetõségekrõl is informálódtak az igazgatók. Eddig csak a fiúkollégium adatai ismertek, amely szerint mintegy 10 szabad helyre számíthatnak a következõ iskolaévben. Az összejövetelen még szót ejtettek arról, hogy megalakult az iskolaigazgatók szakszervezete, és jó lenne ehhez a szakszervezethez csatlakozni, hogy megvédjék egyes érdekeiket az intézmények vezetõi.
Balogi András, a torontálvásárhelyi Moša Pijade Elemi Iskola igazgatója nyilatkozott az eseményrõl!
k-ko


GAZDAGODOTT A MUZSLYAI KÖNYVTÁR

A Csongrád megyei önkormányzat és ifjúság által gyûjtött könyvadomány egy részét november 15-én adta át Vidrács Krisztina, a Muzslyai Ifjúsági Fórum elnöke a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében mûködõ könyvtárnak. Kovács Jolánka könyvtáros és mgr. Hallai Zoltán iskolaigazgató vette át a mintegy 250 könyvet, és egy DVD-lejátszót. A könyvtáros elmondta, hogy a muzslyai iskola két könyvtárában mintegy 21 ezer könyv van, és mindenképpen nagy örömöt jelent a számukra, ha ajándékba könyveket kapnak. A most kapott könyvek között fõleg szépirodalmi alkotások vannak, mintegy 20 meséskönyv is megtalálható, továbbá történelmi tárgyú könyveket, filozofikus, természettudományi köteteket is kaptak.

Vidrács Krisztina nyilatkozata!

k-ko


FOGADÁS A DÍJAZOTTAK RÉSZÉRE
Aleksandar Marton a nagybecskereki képviselõ-testület elnöke és Vass Tibor tanácsnok 2010. november 10-én fogadást rendeztek a pedagógusok napján, dr. Ðorðe Natoševiæ-díjban részesült iskolák igazgatói részére. Vendégül látták a botosi Október 1. Általános Iskola igazgatónõjét, Saška Velisavljevet és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola igazgatóját, mgr. Hallai Zoltánt. A legrangosabb tartományi elismerésért mindkét tanintézmény illetékesének gratuláltak, majd elbeszélgettek az iskolák tevékenységeirõl, az ott folyó oktatói-nevelõi munkáról. Mindkét iskola tornaterem-hiánnyal küzd, hiszen a botosi igazgatónõ elmondta, hogy amióta létezik a tanintézmény nincs tornatermük, most épülõfélben van egy sportcsarnok-szerû objektum, azonban még nagyon sok pénzre lesz szükségük, hogy befejezõdjön a létesítmény. Ugyanilyen gonddal küzdenek a muzslyai iskola Szervó Mihály utcai épületében, ahol egy tantermet alakítottak át tornateremmé, abba az épületben tanuló diákok általában a középiskolában tudják meg, mit jelent tornateremben tárnázni, játszani. A beszélgetés során az igazgatók ismertették a tanulóik sikereit, hiszen mindkét tanintézmény azzal dicsekedhet, hogy évrõl évre mind több gyerek jut el egészen a köztársasági versenyekig, ahol ugyancsak sikeresen szerepelnek.
Vass Tibor nyilatkozott a fogadás kapcsán!
k-ko

RANGOS ELISMERÉS A MUZSLYAI ISKOLÁNAK

Dr. Ðorðe Natoševiæ-díjban részesült a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola. A díj átadására 2010. november 8-án, a pedagógusok napján került sor, Újvidéken.
Mgr. Hallai Zoltán, iskolaigazgató nyilatkozata a díjkapcsán!

k-ko


GYERMEKHÉT A MUZSLYAI ISKOLÁBAN
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában az alsósok és felsõs diákok részére külön-külön szerveztek programokat. Az alsósok a Boldog vagyok, ha… témára készítettek falinaptárt, sétát tettek a helyi közösség, illetve Nagybecskerek utcáin, ahol a település nevezetességeivel ismerkedtek, a felsõsöknek volt sportvetélkedõ, amikor a szülõket, tanárokat is bevonták a játékba, ugyanakkor kedvenc állataikat is bemutathatták a barátaiknak. Az alsósok körében a legnépszerûbb a vásár, amikor a gyerekek árulják portékáikat, illetve vásárolnak kedvük szerint. A Gyermekhét csütörtöki napján, a vásárban is sok mindent találhatott az ember, például pávatollat, bögrét, díszpárnát, különféle cserepes virágot, gyümölcsüket, zöldségfélét, cukorkát, sokféle édes és sós süteményt, pattogatott kukoricát, csokit, rágógumikat. Ilyenkor még a megunt, vagy kinõtt játékaiktól is igyekeznek „megszabadulni” a gyerekek.
Vásári hangkép! Elsõ beszélgetõtársunk Moniæ Lídia tanítónõ volt, meg néhány gyerek is megszólal!

Kónya-Kovács Otília


CSAK A KISDIÁKOKNAK SZÓLALT MEG AZ ISKOLACSENGÕ
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületében csak formálisan kezdõdött meg ma a 2010/2011-es tanév. Csak a kisdiákok fogadását szervezték meg, ünnepi mûsort készítettek a másodikos tanulók, akik szavalattal dallal bátorították az iskola legfiatalabb növendékeit. Mgr. Hallai Zoltán iskolaigazgató üdvözölte a kis nebulókat az iskola mindkét épületében, aki jó iskolakezdést kívánt minden kis elsõsnek. Egyébként az idén 59 magyar-, és 60 szerbajkú diák ül be az iskolapadokba, ami azt jelenti, hogy az iskola központi épületében két párhuzamos magyar nyelvû, és egy szerb nyelvû tagozat indul be, míg a Szervó Mihály utcai iskolaépületben az arány fordított, tehát két párhuzamos szerb tagozat és egy magyar nyelvû osztály lesz. A Szerbiai Oktatási Minisztérium jóvoltából a kis elsõsök ingyen kapják meg a tankönyveket, a nagybecskereki önkormányzat jóvoltából pedig iskolatáskát és tanfelszerelést kap ajándékba minden kisdiák.
A másodikos-nyolcadikos gyerekek részére az oktatás szeptember 2-án, csütörtökön kezdõdik meg.

Hangfelvétel!

Kónya-Kovács Otília


EU-S PROJEKTUMOT NYERTEK

A Magyarország – Szerbia IPA-program keretében pályázatot nyert a nagybecskereki Önkormányzat. A projektumban részt vesz a muzslyai Szervó Mihály Általános iskola, valamint partnerként a szentesi Jövõnkért Mûvészetoktatási Intézmény. Július elsején mgr. Hallai Zoltán a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola igazgatója és Bajtai Anna, a projektum egyik koordinátora tartottak sajtótájékoztatót a megvalósulásra kerülõ programokról. Az iskolaigazgató ismertette a nyolc hónapig tartó projektum fontosságát, kiemelve, hogy részben az a célja, hogy a szórványban élõ fiatalok identitástudatát megerõsítse, de a szülõkben is újra helyet szorítson az a gondolat, hogy igenis, ezen a tájon boldogulni tudnak a gyerekek, ha magyarul tanulnak. A sajtótájékoztatón Bajtai Anna, a muzslyai iskola angol szakos tanárnõje, a projektum egyik koordinátora ismertette, hogy a projektum elnevezése a hídépítés angol rövidítése, és 15 pontból áll majd, amelybe bekerül majd a reklámozás, a hirdetés, a projektum fontosságának a tudatosítása, a különféle szemléltetõ eszközök beszerzése, egy Web-oldal megszerkesztése. A projektum már valójában beindult, ugyanis Szentesen megszervezték a projektumban részvevõ iskola modern táncfesztiválját, amely keretében a nagybecskereki/muzslyai kisszínészek is bemutatkoztak. A következõ megmozdulás Muzslyán történik majd, egy honismereti táborra kerül sor július végén. Augusztusban ugyancsak Muzslyán lesz egy magyar népzenei táncház, háromnapos kis tábor-szerûség, szeptemberben 8 és 14 éves gyerekek részvételével drámai mûhelyt szerveznek Nagybecskereken, majd egy népzenei nagy koncertre kerül sor, vendégként fellép a Csík zenekar. Októberben egy regionális színházfesztiválra kerül sor, amelyen a szentesi fiatalok is bemutatkoznak.

Továbbá lesznek író-olvasó találkozók, a muzslyai iskolában kortárs magyarországi írók mutatkoznak be, és a nagybecskereki középiskolákban az Önkormányzat szervezésében több író mutatkozik be. Novemberben Szentesen tartják meg a gyermekszínjátszók fesztiválját, amely keretében egy kézmûves tábor is lesz, és itt bemutatják a szerbiai partnereket. Februárban értékelik a projektumot, és egy kis könyvet is kiadnak az elmúlt idõszakról.
Hangfelvétel...
Kónya-Kovács Otília

HÍVOGAT AZ ISKOLA…

A muzslyai Hófehérke óvoda nagycsoportos növendékei június 10-én ballagtak át a szomszédos Mária neve templomba, ahol az óvoda befejezése, illetve a szeptembertõl kezdõdõ iskolás kor megkezdése kapcsán Kalapis Sztoján atya áldotta meg õket. A kiscsoportos óvodások rózsaszirmokat szórtak a ballagók elõtt, így lépkedtek büszkén a gyerekek, közben énekelték a címbe foglalt dalt is – a többi között. Az óvónõk elmondása szerint 55 gyermek röppent ki ebbõl az iskoláskor elõtti intézménybõl, akik szeptembertõl már kisiskolások lesznek. A búcsúzás már lezajlott, minden csoport külön-külön szervezte meg évzáró ünnepségét, ahol a gyerekek bemutatták mindazt, amit az elmúlt egy év alatt begyakoroltak, megtanultak. Az óvodás gyerekek igaz szünidõre mennek, azonban a Hófehérke óvoda a nyár folyamán is nyitva tart, a munkás szülõk gyermekei egészen szeptember elsejéig ellátásban részesülnek. A Hófehérke óvodában nemrégen zárult le az iratkozás, azonban arról még pontos adatok nincsenek, hogy hány gyerek kezdi meg az új iskolaévet e tanintézményben.
Hangfelvétel...

Kónya-Kovács Otília


DONÁT LETT A LEGJOBB

A Szervó Mihály Általános Iskola egyik legjobb tanulója, azaz az évfolyam diákja lett a 2009/2010-es tanévben Sándor Donát. A beszélgetés a búcsúest utáni napokban készült.

Hallgassák meg!

k-ko


ELBÚCSÚZTAK A NYOLCADIKOSOK

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola végzõs nyolcadikosai a június 4-én tartották meg a búcsúestjüket, amely keretében elköszöntek tanáraiktól, tanítóiktól, és búcsút vettek egymástól is, hiszen a középiskolában szétválnak az útjaik. A központi iskola udvarán felsorakozott a 6 nyolcadikos osztály, és egy kis alkalmi mûsor után kiosztották a legjobb tanulók részére az okleveleket, a különféle tantárgyból elért eredményeikért a speciális diplomákat. Mgr. Hallai Zoltán iskolaigazgató az üdvözlõbeszéde mellett felolvasta a végzõsök eredményeit is, elmondva azt, hogy a nyolcadikosok 94-en voltak összesen, az eredmények szerint a végzõsök 40 százaléka (38 diák) kitûnõ eredményt ért el, jeles átlaggal fejezte be az évet a diákok 25 százaléka (azaz 24 tanuló), jó tanulmányi eredménnyel zárta az évet a tanulók 23 százaléka (22 diák). Tehát pozitív tanulmányi eredményt ért el a diákok 89 százaléka, tehát 84 fiatal, három diák pótvizsgák elé néz, és 7 tanuló osztályvizsgát tesz az év végén. Az évfolyam legjobb sportolójának járó díjat az idén Draganov Csordás Katarina érdemelte ki, aki a nagybecskereki Proleter Úszóklub tagja. A hat tagozat legeslegjobb diákjai, vagyis az évfolyam diákjai lettek: (a szerb tagozatokból) Visnyei Diana és (a magyar tagozatokból) Sándor Donát. Õk ketten felolvasták üzenetüket a maradó diákoknak, a tanároknak, a szüleiknek, a jelenlevõknek. Befejezésként a végzõsök a szülõkkel táncolták el a hagyományos keringõt – ezt is a búcsúzás jegyében. Utána átvonultak a közeli vendéglõbe, ahol következett az „igazi” búcsúest, a bulizás.

Hangfelvétel...

Kónya-Kovács Otília


A VILÁGMINDENSÉG PEREMÉIG

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában május utolsó napja óta látható egy vándorkiállítás, melynek címe Csillagászati fényképek, avagy Asztrofotográfia Szerbiában. A kiállítás keretében összesen 42 mini pannó tekinthetõ meg az iskola elõcsarnokában, és a mintegy 60 csodálatos fotót amatõr asztronómusok készítették.
Június 2-án este elõadásokra is sor került, amelyek párhuzamosan magyar és szerb nyelven folytak. A Földrõl négyrészes elõadást hallhattak szerb nyelven az érdeklõdõk. Elsõként Bojana Jegarac tanárnõ értekezett a Földrõl, mint kozmikus testrõl, Jelena Braciæ fizika és kémiaszakos tanárnõ a savas esõrõl tarott elõadást, Sanja Ristiæ földrajztanárnõ a globális felmelegedésrõl beszélt, és a negyedik részben Miša Braciæ fizikatanár az ózonlyukakról szólt.
A magyar ajkú érdeklõdõk Makán Tibor fizikatanár érdekes elõadásán vehettek részt, melynek A világmindenség 27 lépésben volt a címe. Arról szólt, hogy mi hol vagyunk valójában a világmindenségben. Elindulva a Szervó Mihály Általános Iskolától egészen 13 és fél fényévnyi távolságot megtéve, „eljutottunk“ a világmindenség peremére.
A rendezvényen jelen volt még Dragan Radmiloviæ a Szerbiai Amatõr Asztronómusok Szövetségének elnöke, és dr. Vincze Olivér asztrofizikus, akik segítségével távcsõn keresztül megnézhették a Szaturnuszt.

Hangfelvétel...

Kónya-Kovács Otília


AKTUÁLIS TÉMÁK AZ ISKOLAIGATGATÓK TALÁLKOZÓJÁN
Június elsején találkoztak a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a Közép- és Dél-bánáti általános iskolák igazgatói, illetve képviselõi, akik a legaktuálisabb témákról tárgyaltak így az év végéhez közeledve. Elsõként a középiskolákba való beiratkozási lehetõségeket taglalták, amely szerint megállapították, hogy a 2010/2011-es tanévben 150 tanuló részére nyílik magyar nyelvû osztály, mégpedig a négyéves szakokat illetõen 30-30 diákot vesznek fel a Gimnáziumba, az Egészségügyi- és a Villamossági Szakközépiskolába, a hároméves szakok közül pedig 15-15 fodrászt, illetve borbélyt vesznek föl az Egészségügyi Szakközépiskolába, és 30 géplakatos tanulhat a Mûszaki Szakiskolában. A találkozón jelen voltak a kollégiumok képviselõi is, akik ismertették a helyzetet, hogy hány férõhely szabadul fel szeptembertõl az intézményeikben. A következõ téma keretében arról beszélgettek az igazgatók, hogy hiányolták az elmúlt évek gyakorlatát, hiszen a középiskolák az idén kevésbé népszerûsítették a szakokat. Az iskolaév végéig megpróbálják rábírni a szakközépiskolák illetékeseit, hogy ezt pótolják. A szórványt többszörösen érinti az ésszerûsítés problematikája, ezért a tanácskozáson fölmerült több kérdés is, például a minisztériumi döntés értelmében - amely szerint 30, vagy 34 létszámú tagozat osztható két osztályra -, mi történik, ha egy évfolyamra csak tíz, vagy annál kevesebb diákot íratnak be. Megállapították, hogy minél elõbb szükséges, hogy találkozzanak dr. Jeges Zoltánnal, Tartományi Oktatásügyi titkárral, hogy ez utóbbi kérdésekrõl tájékozódjanak.
Hangfelvétel...
k-ko

SIKEREK SZERB NYELVBÕL

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola diákjai évrõl évre szép sikereket érnek el szerb nyelvbõl. Szitás Jolán szerbtanárnõ elmondta, hogy 12. alkalommal mérték össze a tudásukat szerb nyelvbõl, azok a diákok, akik nem anyanyelvként tanulják. A körzeti versenyen, amelyet április 18-án tartottak meg Aradácon 12 diák képviselte a muzslyai iskolát (hat a központi épületbõl és hat a Szervó Mihály utcai iskolaépületbõl). Az eredmények szerint a legsikeresebbek lettek a nyolcadikosok közül Süveg Teodóra (VIII.4), Sándor Donát (VIII.5) és Váci Nándor (VIII.5), valamint a hetedikesek közül Báló Inesz (VII.5) és Juhász Zoltán (VII.4). Teodóra elsõ-, míg Donát és Nándor második díjat érdemeltek ki, Inesz elsõ díjat kapott, Zoltán pedig második lett. Ezzel az eredménnyel jogot szereztek a köztársasági versenyen való részvételre. A köztársasági versenyt május 22-én tartották meg Antalfalván és a muzslyai tanulók ismét bizonyították jó nyelvismeretüket, és amióta részt vesznek e megmérettetésen a legtöbb oklevéllel tértek haza, pontosan néggyel. A nyolcadikosok, mindannyian 18 ponttal a második helyet foglalták el, Báló Inesz harmadik, Juhász Zoltán pedig hatodik lett. A gyõzelem nem volt könnyû, hiszen sokkal többen versenyeztek, mint az elõzõ években, 26 iskolából 87 tanuló jelent meg a versenyen. Sok volt a szlovák, a ruszin nyelvû diák, akiknek az anyanyelve sokkal közelebb áll a szerb nyelvhez.
Hangfelvétel...

k-ko

LEZAJLOTT A XVI. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY
Zentán ma került sor a XVI. Kálmány Lajos Népmesemondó verseny döntõjére, amelyet az Alkotóházban tartották meg, a Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár szervezésében. E versenyt Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából, valamint Kálmány Lajos, vidékünk elsõ néprajzkutatója, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója tiszteletére rendezték meg. Elsõként Širková Anikó Zenta polgármestere köszöntötte a mesemondókat, majd két helyszínen zajlott a megmérettetés. A vetélkedõre az idén összesen 6 körzetbõl, 23 településrõl, 114 mesemondó nevezett be. A verseny elõtt kiosztották a képzõmûvészeti kategória díjait is, amely szerint elsõ díjas lett a zentai Baranyi Bálint, a felsõhegyi Kertész Zsuzsanna, a hajdújárási Kovács Rebeka, és az ugyancsak hajdújárási Varga Zita. Második díjat kapott a szabadkai Besnyi Botond, a tornyosi Kállai Kitti, és a zentai Molnár Sz. Szintia. Harmadik díjat érdemelt ki a hajdújárási Kozma Réka, a nagykikindai Szabó Adrián, és a Szabadkai Takarics Edvárd. Különdíjat kapott a temerini Kothai Nikolett, ugyanakkor a képzõmûvészeti pályázaton nyújtott teljesítményükért dicséretben részesítették a hajdújárási Petõfi Sándor Általános Iskola kisiskolás diákjait. A mesemondó verseny öt kategóriában zajlott. Az óvodások és a kisiskolások kategóriájában a zsûri tagjai voltak: Beszédes Valéria magiszter, néprajzkutató, Kónya Lívia lapszerkesztõ, lektor, Krnács Erika elõadómûvész, és Silling Léda néprajzkutató. A döntésük a következõ lett. Az óvodásoknál mindegyik kis királyfi és királykisasszony kapott díjat, azonban kiemelkedõ elismerésben részesült a muzslyai Bajtai Kira Anna, a zentai Pék Sára Borbála és az ugyancsak Wolland Gergõ. Az óvodásoknál a többi díjazott: a muzslyai Benák Krisztián, a zentagunarasi Doszkocs Szandra, a ludasi Kõmûves Emese, a felsõhegyi Kõrösi Violetta, a ludasi Lévai Balázs, a temerini Majoros Konor, és a hajdújárási Szalai Violetta. A kisiskolások mezõnyében elsõ díjban részesült a hajdújárási-noszai Nagy György János, második díjat kapott az oroszlámosi Lukácsi Balázs, harmadik díjat érdemelte ki a törökkanizsai Szemerédi Krisztián. Különdíjas lett a temerini Horák László, a magyarcsernyei Márton Róbert és a zentai Fenyvesi Janka.
A felsõsöknél, a középiskolásoknál és a felnõtteknél a zsûri tagjai voltak: Molnár Rózsa költõ, néprajzi gyûjtõ, dr. Raffai Judit néprajzkutató, és Vukosavljev Iván színmûvész. A döntésük értelmében a felsõsöknél a legjobbnak bizonyult a bácskertesi Molnár Márk, második díjat érdemelt ki a szabadkai Baracskai Vidor, és a ludasi Lévai Tamás, harmadik díjban részesült a bácskertesi Szurap Adolf, és az óbecsei Vukov Anita. Különdíjat kapott a bácskertesi Szitás Anita, és a zentai László Attila.
A középiskolásoknál csak egy versenyzõ volt jelen, de a teljesítményéért elsõ díjban részesítették, õ a palicsi Szabó Réka volt.
A felnõttek kategóriájában elsõ díjas lett a bácskertesi Toldi István és a péterrévei Vermes János, második díjban részesült a péterrévei Pátrik Eszter és Pátrik Attila, valamint harmadik díjat érdemelt ki a muzslyai Kónya-Kovács Otília és a torontálvásárhelyi Martinek Imre.

k-ko


BALLAGTAK A MUZSLYAI DIÁKOK

Május 28-án ballagtak a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében a nyolcadikosok. Két magyar-, és egy szerb nyelvû tagozat diákjai búcsúztak az iskolától, a tanároktól, a tanítóktól, és a fiatalabb barátaiktól. Mgr. Hallai Zoltán iskolaigazgató üdvözlõbeszédében elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy ismét egy sikeres generációt kísér ki ez a tanintézmény, a középiskolai tanulmányaikhoz mindannyiuknak sok sikert kívánt, ugyanakkor az élet további szakaszaiban is kitartást kívánt, továbbá, hogy céljaik mind valósuljanak meg. Az üdvözlõbeszéd után egy alkalmi mûsort készítettek a hetedikes tanulók, de ugyanakkor a nyolcadikosok is felléptek: dallal, szavalattal, búcsúbeszéddel. Végül a hetedikesek egy-egy szál virágot, és egy-egy kis tarisznyát adtak át a búcsúzó lányoknak, fiúknak. A mûsor után a végzõsök végigjárták, végigballagták az iskola minden zugát.

Hangfelvétel...

k-ko


BETAGOSODTAK AZ ELSÕS DIÁKOK A VÖRÖSKERESZT MUZSLYAI SZERVEZETÉBE

Hagyományosan, az idén is megszervezték a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a kis elsõs diákok felvételét a Vöröskereszt helyi szervezetébe. Erre május 20-án került sor. Az iskola központi épületében mintegy 50 kisdiák tagosodott be ilyen módon e humanitárius szervezetbe. A második-, harmadik- és negyedik osztályos tanulók egy alkalmi mûsorral, dallal, szavalattal kedveskedtek legfiatalabb társaiknak, meg a Vöröskereszt szervezetében aktívan tevékenykedõ tagoknak.

Hangfelvétel...

k-ko


KUKKANTÓ - ???????
E név alatt látott napvilágot a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola diáklapja. A megjelenését március végére, április elejére várták, de aztán május lett belõle. Május elején vehették kezükbe a kétnyelvû lapot, és mindenki böngészhette, olvasgathatta.
Nem túl sok gyerek vett részt az elsõ szám megírásában – tudtuk meg Koppi Gabriellától, a magyar oldalak fõszerkesztõjétõl -, de a jövõben az a tervük, hogy minél több tanulót bevonjanak a munkába, sõt a szerkesztésbe is, hiszen a diákok lapjáról van szó, az õ elképzeléseiket kell, hogy tükrözze az újság.
Mezei Lívia és Kollár Viktor egy-egy fogalmazással járultak hozzá a laphoz, szerintük az lenne a jó, ha az iskolában történtekrõl, esedékes bulikról is írnának az újságban, ugyanakkor több helyet kellene szorítani a különféle versenyeknek, felhívásoknak.
Huszta Anabella a II. 4 osztály tanulója, de már két verse is belekerült a Kukkantóba. Mint mondta, csak pár hónapja foglalkozik versfaragással, de megérte.
Látva az iskolalapot, sokan azt mondták, hogy több oldalasra kellene, hogy legyen. Elképzelhetõ, csak ahhoz több írásra, munkatársra, bedolgozóra, és egyáltalán számtalan új ötletre van szükség. Szeptember végén jelenik meg ismét a Kukkantó, addig mindenkinek lesz ideje a gondolkodásra, hogy ki mivel járul hozzá a második számhoz.
Hangfelvétel...
Kónya-Kovács Otília


Lezajlott a IX. ÁMV
Az Észak-bácskai Pedagógusok Egyesülete szervezésében május 8-án tartották meg a szabadkai Majsai úti Általános Iskolában a IX. Általános Iskolások Mûvészeti Vetélkedõjét, az ÁMV-t. De Negri Ibolya az egyesület elnökasszonya a megnyitón elmondta, hogy Vajdaság 25 általános iskolájából, 382 diák neveztek be erre a megmérettetésre. Mintegy 10 kategóriában versenyeztek az elsõs-nyolcadikos diákok. A szerbiai Oktatásügyi Minisztérium három éve hagyta jóvá a rendezvényt, az idén pedig azon dolgoztak a szervezõk, hogy pontértékû legyen a verseny a gyerekek számára. Ezt négy kategóriában kérelmezték az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszéke közremûködésével, mégpedig a vers- és prózamondás, a szép beszéd és a fogalmazás kategóriában. A minisztériumtól még nem érkezett meg írásban a jóváhagyás.
Bánátból a nagybecskereki Sonja Marinkoviæ és a Szervó Mihály Általános Iskola tanulói is részt vettek az ÁMV-n. Az eredmények sem maradtak el: elsõ díjban részesült az alsósok kategóriájában a nagybecskereki Sonja Marinkoviæ, a Vuk Karadžiæ és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolásokból összeverbuvált színészcsapat, Lukács Gabriella tanítónõ vezetésével, elsõ díjat érdemelt ki a nagybecskereki Sonja Marinkoviæ Általános Iskola felsõseinek színészcsapata, Prókin Eleonóra magyartanárnõ vezetésével. A szólóének kategóriában két elsõ díjat érdemeltek ki a muzslyaiak, mégpedig a hatodikos Tasi Szabina és a nyolcadikos Muhi Dániel kapta. A szavalók mezõnyében, az alsósok kategóriájában második díjat érdemelt ki Lackó Ines, a nagybecskereki iskola negyedikes tanulója, a felsõs szavalók mezõnyében ugyancsak második díjat kapott a hatodikos Rácz Renátó és a hetedikes Rúzsa Róbert a muzslyai iskolából. A prózamondásban, az alsósok kategóriában a harmadikos Szarapka Dávid, a Szervó Mihály iskola diákja jeleskedett, második díjas lett.
Hangfelvétel - 1... Hangfelvétel - 2...
Kónya-Kovács Otília

TANÁCSKOZÁS A VAJDASÁGI MAGYAR OKTATÁS IDÕSZERÛ PROBLÉMÁIRÓL

A Magyar Nemzeti Tanács által megbízott stratégiakészítõ bizottság munkatervébe utólagosan iktattak be egy tanácskozást, amelyet 2010. május 6-án tartottak meg Muzslyán, az Emmausz fiúkollégiumban, ahol az MNT képviselõi találkoztak a vajdasági civil szféra, oktatással is foglalkozó képviselõivel, hiszen a tapasztalatok szerint mind nagyobb az a terület, ahol a civil szféra hathatóan tud segíteni az oktatási célok megvalósításában. A tanácskozáson jelen volt Józsa László a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Kucsera Géza az MNT Intézõ Bizottságának elnöke. A találkozóról távol maradt – valószínû a rossz idõ miatt - dr. Jeges Zoltán tartományi oktatásügyi titkár és dr. Korhecz Tamás tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségügyi titkár. A házigazdák nevében elsõként mgr. Hallai Zoltán Muzslya tanácselnöke, a helybeli általános iskola igazgatója, az MNT közoktatási bizottságának tagja üdvözölte a vendégeket. A felvetett témák között szerepelt a vajdasági magyar oktatás helyzetének elemzése az oktatási törvény összefüggésében, továbbá beszámoló hangzott el a készülõ magyar oktatási stratégiáról, valamint szó volt az iskola ésszerûsítésére vonatkozó idõszerû kérdésekrõl is, továbbá a felszólalók több mozzanatot is kiemeltek, mint például a felnõttképzés témájával, amellyel nagyon keveset foglalkoztak az elmúlt idõszakban. Komoly témaként hangzottak el vélemények az anyanyelvû oktatás fontosságáról, ennek egyik szegmentumát is érintették, az anyanyelvápolást.
Kucsera Géza a tanácskozás után elmondta, hogy nagyon elégedett a muzslyai összejövetellel, szerinte nagyon sok mozzanat az elhangzottak közül be fog majd épülni abba az oktatási stratégiába, amit az MNT-választásokig szeretnének elkészíteni munkaváltozat formájában. Ezúton is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a dokumentum minõségesebb legyen.
Józsa László elmondta, hogy az oktatásügy örökké mozgásban lévõ rendszerként mûködik, az elmúlt idõszakban sok minden fejlõdött jó irányba, de vannak olyan dolgok is, amelyek aggodalomra adnak okot. Tudatában annak, hogy az oktatással állandóan, folyamatosan foglalkozni kell, és azzal, hogy az MNT egy stratégia megalkotására alkalmas anyagot kíván megfogalmazni, nem azt jelenti, hogy egy periódust lezárnak, hanem egy újabb alfázist nyitnak meg.
Egyébként a Muzslyán megtartott tanácskozásra mintegy 30 vajdasági egyesületet, központot, klubot, intézményt hívtak meg, azonban kevesebb, mint fele képviseltette magát. Május végére terveznek egy újabb összejövetelt, amelyre ugyancsak minden egyesület, intézmény képviselõjét meginvitálnák, és ott már várják a tömegesebb jelenlétet. Addigra már az oktatási stratégia vázlatát is elkészítik, amelyet az említett tanácskozáson véglegesítenének.

Hangfelvétel...

Kónya-Kovács Otília


KAPCSOLAT EGY TORONTÓI ISKOLÁVAL

„Az emberekrõl és a világról megszerezhetõ ismereteknek, a mûvelõdésnek a kincsesbányája az anyanyelv.” Ezt a mondatot egy köszönõ levélbõl kölcsönöztük, amelyet Perényi Csilla a torontói Szent Erzsébet Magyar Iskola igazgatónõje és Sajgó Szabolcs plébános írt alá, és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola igazgatójának, Hallai Zoltánnak címezték. Egy együttmûködési kapcsolat alakult, alakul ki e két iskola között, amelynek az eddig történetét a muzslyai iskolaigazgatótól hallhatják.

A felvételt itt lehet meghallgatni!

k-ko


AZ ANYANYELV FONTOSSÁGA

A Nemzetközi Anyanyelvi Nap alkalmából látogatott el február 22-én két általános iskolába Aleksandar Marton, a nagybecskereki képviselõ-testület elnöke. A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában jelen volt még Vass Tibor és Tápai János a városi tanács két tagja is. A felsõs diákok egy alkalmi mûsort készítettek – magyar és szerb nyelven - a nemzetközi anyanyelvi nap alkalmából. A mûsort követõen Aleksandar Marton nyilatkozatában elmondta, hogy második éve ünneplik meg ilyen módon az anyanyelv napját, tavaly a kétnyelvû nagybecskereki Sonja Marinkoviæ Általános Iskolába látogatott el, az idén pedig a magyar-szerb és román-szerb tannyelvû iskolákra esett a választás. Ezzel a látogatással is rá szeretnének mutatni az anyanyelv fontosságára, de ugyanakkor a nyelvek tanulására is, hiszen Nagybecskerek községben hivatalosan négy nyelven folyik az oktatás az általános és középiskolákban, és ez csak a saját gazdagságunkra vall - mondta Marton, aki továbbá kihangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy mindenki használja a saját anyanyelvét, de ugyanakkor meg kell ismernünk a szomszédaink nyelvét is, meg a világnyelveket is fontos megtanulni.
Az egybegyûlteket Hallai Zoltán a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola igazgatója is köszöntötte, majd Aleksandar Marton kíséretével a muzslyai iskolából az écskai dr. Aleksandar Szabovljev Általános Iskolába látogatott.
Hangképes összeállítás!
Kónya-Kovács Otília


ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ, A FORUM KÖNYVBUSZA MUZSLYÁN


Sok év kihagyás után, körülbelül két éve indította útjára újra a Forum Könyvkiadó a Könyvbuszát, felelevenítve ezzel egy szép hagyományt.
-Már akkor célul tûztük ki, hogy fõleg azokra a településekre visszük el a könyveket, ahol nem csakhogy magyar könyvesbolt nincs, de még magyar sajtó sem igazán – mondta Németh Ferenc a Forum Könyvkiadó igazgatója.
Ennek eredményeként ma Muzslyán állt meg néhány órára a Forum Könyvbusza, elhozva a legújabb vajdasági kiadványokat, amelyeket 20 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatták meg az érdeklõdõk. A Szervó Mihály Általános Iskola felsõs diákjai pedig ugyanakkor egy író-olvasó találkozón vehettek részt. Jódal Rózsa és Németh István voltak az íróvendégek, akik egy nagyon érdekes, tartalmas beszélgetést folytattak a gyerekekkel.
Németh Ferenc a Forum Könyvkiadó igazgatója még elmondta, hogy a karácsonyi ünnepekig még néhány kiutazást terveznek, december 10-én Tordára viszik el ilyen módon a kiadványokat, és ott is találkozhatnak a diákok Jódal Rózsával és Németh Istvánnal. A Könyvbusz december 16-án Bácskossuthfalvára tesz látogatást, december 17-én pedig Temerinben, a Szirmai Károly-díj kiosztásán is szerveznek egy könyvvásárt.

Kónya-Kovács OtíliaGYERMEKHÉT 2009

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola alsós diákjai számára október 9-én vásárt rendeztek. Gyermekzsivajtól volt hangos az iskolaudvar, hiszen ki-ki a portékáját árulta, csereberélte, vagy éppenséggel vásárolt valamit. A gyerekek mellett nézelõdtek még a pedagógusok, a szülõk, a nagyszülõk is. A sok-sok eladásra váró sütemény, pattogatott kukorica, ceruza, füzet, karkötõ, hajcsat, virág, stb. mellett a megunt játékok is új gazdára lelhettek.
Képekben örökítettük meg a vásár hangulatát.

k-ko


GYERMEKHÉT A HÓFEHÉRKE ÓVODÁBAN

A muzslyai Hófehérke óvodában is minden a Gyermekhét jegyében zajlik. Kovács Valéria, fõnevelõnõ elmondása szerint az elsõ napon a gyermekjogokról beszélgettek, majd másnap a tolerancia volt a téma. Szerdán alkotómunka folyt a kicsinyek körében, majd csütörtökön délelõtt a Kolibri óvodásai látogattak el muzslyai kis társaikhoz, délután pedig Nyílt ajtó elnevezésû rendezvény volt, amelyen a szülõk és nagyszülõk együtt alkottak, játszottak a gyermekeikkel. A pénteki nap a sport jegyében zajlik.

k-ko


KEDVENCEK BEMUTATÁSA

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában is október 5-tõl 9-ig tart a Gyermekhét. Ezen a héten tényleg minden aktivitás a gyerekeknek, a gyerekekhez, a gyerekekrõl szól. A diákok október 8-án bemutatták a kedvenc kisállataikat az iskola udvarán. Zsákbamacska igaz nem volt, de kosárban kutya igen. Tappancs, Mackó, nevenincs mandarinkacsa, meg papagájok, kiscicák, teknõsbékák, hörcsögök – szépen megfértek egymás mellett. Õk is gyakorolták a(z állat)toleranciát.

 

k-ko


BECSÖNGETTEK!


Az iskolákban megkezdõdött a 2009/2010-es tanév. A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében reggel nyolc órakor, a Szervó Mihály utcai épületben pedig kilenc órakor volt a kis elsõsök fogadása. Hallai Zoltán iskolaigazgató elmondta, hogy ma reggel faxon érkezett a Tartományi Oktatási Titkárság értesítése, amely szerint támogatják az iskola kérelmezését, hogy a 40 magyar ajkú elsõs diák számára három osztály nyíljon, egy az ún. kinti épületben, és kettõ a központiban. Az igazgató elmondta, hogy a napokban intézkednek ez ügyben, mert pillanatnyilag két osztályt nyitottak magyar nyelven.
A nagybecskereki Sonja ??rinkoviæ Általános Iskolában összevonás nélkül indult be a tanítás. Karl Jenõ iskolaigazgató elmondta, hogy összesen 15 kis elsõs kezdte meg a tanulmányait Nagybecskereken, Lukácsfalván az iskola egyik kihelyezett tagozatában két elsõst írattak be (ott már összevont tagozatok vannak), Szentmihályon pedig 15 elsõs indult az idén.

k-ko
SIKERESEK A KÖZTÁRSASÁGI VERSENYEKEN IS

A tanév már befejezõdött, azonban a sikerek élménye még elevenen él a diákokban, tanárokban egyaránt. A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói az idén is szép eredményeket értek el.
Szitás Jolán szerbtanárnõ elmondta, hogy tantárgyából tizenegyedik alkalommal vettek részt a versenyen a diákjai, a körzeti versenyt áprilisban tartották meg, ahol hat tanuló versenyzett, egy elsõ- és egy harmadik díjat érdemeltek ki, és még három diák szerzett jogot a köztársasági megmérettetésben való részvételre. A köztársasági versenyen a hetedikesek kategóriájában Sándor Donát második lett, Váci Nándor pedig a harmadik helyen végzett. A fiúk szerint nem volt nehéz a feladvány szerb nyelvbõl, azonban a mezõny nagyon erõs volt, például a horvát anyanyelvû diákokkal együtt versenyeztek, hozzájuk sokkal közelebb áll a szerb nyelv.
Molnár Attila biológia szakos tanár elmondta, hogy általában szép eredményeket mondhatnak magukénak a diákjai, immár három éve részt vesznek a versenyen, ezúttal három tanítványa versenyzett. A községi versenyen mindhárman második helyen végeztek, a körzeti vetélkedõn Ökrös Valentina elsõ lett, de a köztársasági versenyre eljutott még Marina Marinkov is, aki ott elsõ díjban részesült.
Magyar nyelvbõl, Gyõrfi Irénke tanárnõ tanítványai jutottak el a köztársasági versenyre, mégpedig a nyolcadikos Ökrös Valentina és a hatodikos Juhász Irma. Mindketten a harmadik díjat érdemelték ki. A lányok elmondták, hogy õk tudják a nyelvtant, azonban legtöbb gondot okozott nekik a helységnevek helyesírása, továbbá egy-két közmondás, olyanok, amelyeket nem ismertek.
Ökrös Valentina egyébként az évfolyam diákja a muzslyai iskolában, a végzõs magyar nyolcadikosok közül õ bizonyult a legjobb tanulónak. Speciális diplomát kapott több tantárgyból is, mégpedig biológiából, kémiából, magyar nyelvbõl, szerb nyelvbõl és képzõmûvészetbõl. Hogy mely tantárgyak a kedvencei? Mint mondta a biológia ötödik osztálytól, a magyar nyelvet pedig nemrégen szerette meg.
A sikerekhez csak gratulálni lehet, a diákoknak és a tanároknak egyaránt.
Kónya-Kovács Otília

A KÖVETKEZÕ ISKOLAÉVRE ÖSSZPONTOSÍTVA
Dr. Jeges Zoltán tartományi oktatási titkár Muzslyán találkozott ma (június 2-án) a Közép- és Dél-bánáti általános iskolák igazgatóival, valamint a nagybecskereki leány-, és a muzslyai Emmausz fiúkollégium képviselõivel. Az összejövetelen az igazgatók ismertették, hogy hány leendõ középiskolás iratkozna a nagybecskereki középiskolákban nyíló, hét magyar tagozat egyikébe, a kollégium illetékesei pedig arról adtak tájékoztatót, hogy mennyi szabad férõhelyet tudnak biztosítani a jövendõbeli középiskolások számára a 2009/2010-es tanévben. Minden bizonnyal a régió mintegy 200 érettségizõjébõl elegendõen beiratkoznak majd a választott tagozatra. A felmérés nem mondható teljesnek, hiszen nem voltak jelen a magyarittabéi és az ürményházi iskolák képviselõi, ahonnan ugyancsak várnak gyerekeket a nagybecskereki középiskolákba. Természetesen mindezen még változtathat a közelgõ felvételi vizsga eredménye is. Gizella nõvér, a nagybecskereki leánykollégium vezetõje elmondta, hogy náluk minden évben „teltház van”, az új iskolaévben 15 szabad helyet tudnak biztosítani a leendõ középiskolás lányoknak. Sándor Zoltán állandó diakónus pedig Kalapis Sztoján atyának, a fiúkollégium igazgatójának üzenetét átadva tudatta, hogy az Emmausz kollégiumban összesen 30 szabad hely lesz szeptembertõl.
Kónya-Kovács Otília

BALLAGÁS 2009

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a 110 végzõs nyolcadikos számára május 29-én szervezték meg a ballagást. A hetedikesek ezúttal is egy szép kis mûsorral kedveskedtek a búcsúzó diákoknak, útravalót is kaptak a kis tarisznyában, egy ceruzát, egy törlõgumit, egy pogácsát és egy darabka földet. Utána énekelve járták végig az iskola termeit, folyósóit.

Kónya-Kovács Otília


MIT TUDOK?

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola adott otthont a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ által szervezett Mit tudok? elnevezésû tehetség-bemutató fesztiválnak. Erre a rendezvényre a meghívott 21 általános iskolából csak 4 nevezett be, mégpedig a házigazdákon kívül az újvidéki-, a nagybecskereki- és a szentmihályi Sonja Marinkoviæ Általános Iskola. A fesztivál célja az volt, hogy a fiatalok bemutassák mi mindennel foglalkoznak az iskolán kívül. Volt, aki tánccal, szavalattal, bûvészmutatvánnyal, vagy mással mutatkozott be. A háromtagú zsûri – Kamrás Szonja, Kamrás Annamária és Hallai Mihály – döntése értelmében az újvidéki iskola bizonyult a legkreatívabbnak, az újvidéki diákok készültek fel legjobban erre a rendezvényre. A többi három iskola néhány csoportja is elismerésben részesült, például a nagybecskereki táncosok, a muzslyai versmondók és a szentmihályi énekesek is elismerõ oklevéllel térhettek haza.

k-ko


KÖZÉP-BÁNÁTBAN JÁRT DR. JEGES ZOLTÁN TARTOMÁNYI OKTATÁSI TITKÁR

Közép-Bánát néhány településén tett látogatást tegnap (május 6-án) dr. Jeges Zoltán tartományi oktatási titkár, Pál Károly a VMSZ ügyintézõ alelnöke és Dobai János tartományi mezõgazdasági titkárhelyettes. A munkajellegû látogatás során a tordai iskolában megnézték, hogyan haladnak az építkezéssel, mert a tartományi Nagyberuházási Alapnak gondjai vannak a pénz bebiztosítása terén. A másik helyszín Udvarnok volt, ahol szeretnék „erõsíteni” a magyarnyelvû oktatást, hiszen pillanatnyilag ott olyan áldatlan helyzet van, hogy négy osztály össze van vonva. Az iskola igazgatójának felkínálták azt a lehetõséget, hogy alkalmazzon még egy tanítót, mert minõségesebb tanítást biztosíthatnának, ha az elsõ és a harmadik, illetve a második és a negyedik osztályt vonnák össze. Begaszentgyörgyön az ottani polgármesterrel ugyancsak az oktatás égetõ problémáiról tárgyaltak, hiszen ebbõl a községbõl mintegy 650 diák utazik minden nap Nagybecskerek valamelyik középiskolájába.
bõvebben...

Kónya-Kovács Otília


EGY ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS

Hallai Zoltán iskolaigazgató meghívására a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában, április 3-án a magyar és szerb pedagógusoknak elõadást tartott dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár. Az elõadás célja az volt, hogy közösen egy társadalmi elemzést végezzenek, és hogy rámutassanak a tanító/tanár nagy szerepkörére az elkövetkezõ nemzedék jövõképének kialakításában. A tanárok feladata, hogy figyeljenek a tehetséges gyerekekre, mert a tehetséggondozás egy roppant felelõsségteljes feladata a ma tanárának. Az elõadásból kitûnt a tanító/tanár állandó továbbképzésének, az „egy életen át tartó tanulás” fontossága.

Kónya-Kovács Otília


A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában 2009. február 6-án, negyedik alkalommal találkoztak Közép- és Dél-Bánát iskolaigazgatói, és kollégiumok vezetõi, hogy a magyar ajkú nyolcadikosok továbbtanulási lehetõségeirõl tárgyaljanak. Értesülhettek arról, hogy a 2009/2010-es tanévben Nagybecskereken a Gimnáziumban, az általános szakon nyílik magyar tagozat, az Egészségügyi szakközépiskolában egy négyéves ápolói szak lesz, továbbá ugyancsak négyéves szak, a háztartási gépek javítása a Villamossági középiskolában. A hároméves szakokat illetõen megnyílik egy mezõgazdasági gépeket kezelõ szak a Mezõgazdasági szakközépiskolában, továbbá a Közgazdasági szakközépiskolában 15-ös fõvel nyitnak egy kereskedõi szakot, a Mûszaki szakközépiskolában autómechanikus – szerelõi szakot indítanak be, valamint az Egészségügyi középiskolában fodrászok képzése is beindul, 15 tanulóval. Az új tanévben tehát mintegy 150 középiskolás tanulhat anyanyelvén Nagybecskereken. A muzslyai Emmausz fiúkollégiumban az elsõsök számára körülbelül 30 hely lesz biztosítva, a nagybecskereki leánykollégiumba pedig 20 elsõs lányt várnak.

Kónya-Kovács Otília
 

SZENT SZÁVA ÜNNEPSÉG  

Január 27-én, Szent Száva, a szerbiai iskolák védõszentjének napján a kétnyelvû muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában is ünnepséget tartottak. Hallai Zoltán iskolaigazgató elmondta, hogy ez a rendezvény az egymás mellett élés, a tolerancia, a kétnyelvûség jegyében zajlott. Arra törekszenek, hogy az ilyen és a hasonló megmozdulások példaértékûek legyenek a fiatalok számára, és az ünnepségeken elhangzó üzenetek, gondolatok maradandóak legyenek a fiatalok lelkében, szívében. Az igazgató elmondta, hogy ugyanakkor kötelezettség elé is tekintenek, hiszen még várat magára a magyar iskoláztatás védõszentjének megünneplése.
A hagyomány szerint Szent Száva napján évrõl évre új komája lesz az iskolának. Ebben az évben sikerült az iskola diákjainak szülei közül kiválasztani a komákat, ezúttal a háromgyermekes Nikiæ család vállalta ezt a nemes feladatot.

k-ko


ISKOLANAP
December 6-án iskolanapot ünnepeltek a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában. Hallai Zoltán igazgató elmondta, hogy Muzslyán 115 éve kezdõdött meg az oktatás. Ez alkalomból egy tájszobát is kialakítottak a központi iskola épületében, amely az iskola tanulóinak hivatott bemutatni az õseink életterét. Dorogi Erzsébet tanítónõ elmondta, hogy hiányolják térségünkben a tájházat, ezért próbálkoztak legalább egy tájszoba létrehozásával, hogy a hiányt némiképp pótolják. A gyûjtés már régebb beindult, hozzájárult a muzslyai Nõk Klubja, az iskola diákjai, hozzátartozói, alkalmazottjai. Mivel kicsi a tér, ahol kialakították a tájszobát, ezért döntöttek úgy, hogy látható legyen egy tisztaszoba és egy konyhai részlet is. Ugyanakkor van a mi térségünkre volt jellemzõ kemence, almárium, tulipános láda, egy régi mosdó szõttes törülközõvel, pléh mosdótállal. Két bábot, nagyanyót meg nagyapót a nõi szervezet tagjai alkották meg, nagyanyó a kenyérsütéshez került, nagyapó meg az asztalhoz. Hogy egy átmenetet hozzanak létre a külvilág és a néhai élettér között, egy verandai részlettel oldották meg: fagerendával, ahol szép virágokat tartottak régen nagyanyáink.
Az iskolanap alkalmából több helyszínen is szerveztek mûhelymunkát.
Elsõ ízben szervezték meg a Micimackó Kuckóját a könyvtárban. Vidrács Krisztina az egyik szervezõ elmondta, az alsós diákokat várták a könyvtárba, azokat, akik szeretik Micimackót. Arra szeretnék rábírni a gyerekeket, hogy ne csak rajzfilmen ismerkedjenek Micimackóval, hanem könyvek által is, tehát, hogy minél többet olvassanak. Kialakítottak egy játéksarkot is a könyvtárban, ahol a legfiatalabbak plüssjátékokkal is játszhattak, míg az idõsebbjei kifestõkkel foglalatoskodtak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a könyvtárban, mármint Micimackó kuckójában, mintegy 40-en rajzoltak, festettek, játszottak, szórakoztak.
A kézmûves mûhelyben Varga Rozália tanárnõ szorgoskodott a gyerekekkel, akiknek ezúttal e mûhelyben a legjobban tetszett a fluoreszcens festékkel megalkotott kéznyomatuk, de volt, aki különféle technikával üdvözlõlapot készített, esetleg más dísztárgyat, vagy éppenséggel sókerámiát, üveget festett.
Egy iskolanap se múlhat el sportvetélkedõk nélkül, így volt ez az idén is, ezúttal a szülõk játszhattak a csemetéik ellen, röplabdázásban és labdarúgásban mérettethettek meg.
Az ötödik és hatodik osztályos diákok közül, akik polgári nevelésre jártak, ezúttal a diszkriminációról tanultak meg többet. Azt például, hogy van pozitív és negatív diszkrimináció, hogyan lehet reagálni bizonyos helyzetekben, hogyan lehet elkerülni egyes helyzeteket, stb. A csoportmunkákat „megzavarva” érdekes helyzeteket rajzoltak le a gyerekek a felvetett téma kapcsán, és magyarázatot is fûztek hozzá, például miért is közösítették ki egyik osztálytársukat, stb. A mûhelymunka keretében felváltva követték egymást a komoly, illetve feszültségoldó feladatok, amelyeket a gyerekek válogatás nélkül élveztek.
A kémia és fizika szakcsoport munkája egy kabinetben zajlott. A kémikusok arra adtak választ miért kék a kékkõ, közben meg ujjlenyomatot is „vettek” az emberfiától. A fizikusok bemutatták, hogyan mûködik a fék meg a tüdõ, stb. Molnár Attila biológia-kémia szakos, és Puskás János fizika szakos tanár is meg volt elégedve a gyerekek részvételével, meg a mûhely látogatottságával is. Kissé érezhetõ volt a versengés a két szakcsoport részvevõi között, hiszen a háttéri pannók elkészítése legalább három hete megkezdõdött, és mindkét csapat célja az volt, hogy minél szebb, mutatósabb, vonzóbb legyen a háttérkép, hogy hozzájuk látogassanak el többen az érdeklõdõk közül. A tanárok még hozzáfûzték, hogy balesetmentes napot tudnak maguk mögött. Ez sem mellékes dolog. Az alsós diákok részére jelmezes felvonulást rendeztek. A zsûri ezúttal is alapos, és nagyon nehéz munkát kapott. A förgeteges, hangulatos felvonulást végignézték ugyan, ez volt a munka könnyebbik része, de ezután jött a zsûrizés, a nehezebbik rész. Nagyon sok ötletes, érdekes jelmezbe bújt gyerek mutatkozott be. A zsûri minden tagja figyelt az ötlet eredetiségére, hogy ne olyan jelmezeket díjazzanak, amelyek megvásárolhatók a boltokban, vagy esetleg minden évben visszatérõ motívumként szerepelnek a felvonuláson. Természetesen arra is ügyeltek, hogy a gyerek azonosulni tudott-e a jelmezével. A díjazott jelmezek között volt õsember, õsasszony, mobiltelefon, afrikai hercegnõ, virág, fa, hóember, kaktusz, nagyanyó, és egy borzalmas múmia… Igaz, a felvonulás után eléggé szomorú hangulat uralkodott az iskola elõcsarnokában, mert néhány gyerek sírva fakadt, mivel nem kapott díjat…
Az iskolanap alkalmából fogadták az iskola néhai tanulóit, akik ma már középiskolások. Arról érdeklõdtek az osztályfonökök, az igazgató meg az iskola szakszolgálata, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdjenek a diákok, ha új környezetbe kerülnek, továbbá, van-e olyan hiányosság az elemi iskolában, amit kiküszöbölve még magasabb szinten tudnák megszervezni az oktatást. Az iskola néhai diákjai elmondták tapasztalataikat, ami szerint „minden kezdet nehéz” alapú, természetesen a kezdéskor voltak nehézségek, de szorgalmas munkával, rendszeres tanulás mellett minden nehézség leküzdhetõ– hangsúlyozták többen is.
A Bánát sporthorgász egyesület egy horgászszakcsoportot vezetett az iskola tanulói körében, melynek 29 részvevõjét a vezetõk igencsak megleptek, hiszen kiosztották közöttük az okleveleket, közben ajándékot kaptak. Nem mást, mint egy-egy pecabotot, etetõt, szilket, horgokat… Szinte szó nélkül maradtak a kis horgászpalánták.
Összegezve: hát, kell ettõl jobb iskolanap?
Kónya-Kovács Otília


DR. JEGES ZOLTÁN A KÖZÉP- ÉS DÉL-BÁNÁTI ISKOLAIGAZGATÓKKAL TALÁLKOZOTT

Közép- és Dél-Bánát általános iskolai igazgatóival, iskolaképviselõkkel találkozott dr. Jegyes Zoltán tartományi oktatásügyi titkár november 24-én, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában. Elsõként a pályaválasztással kapcsolatosan készült elsõ felméréseiket ismertették a jelenlévõk, amelyet a nyolcadikosok, és azok szülei körében végeztek, ugyanis már elõre gondolkodnak azon, hogy milyen szakok nyitását tervezzék a következõ iskolaévben. Ezt összesítve eljuttatják majd a titkárhoz, hogy idejében kiírják a pályázatot az igényelt szakokra. A másik témaként a káderhiányt tárgyalták meg, hiszen a nagybecskereki középiskolákban beindult új szakokon igaz megoldották a magyar tannyelvû oktatást, csakhogy a törvény szerint, ha egy iskolában 100 százalékkal dolgozik egy tanár, akkor egy másik iskolában nem vállalhat még 30 százalékot, míg a 90+40%-os arány kapcsán semmi gond nem merül fel. És ez a gond egyes tantárgyak esetében az általános iskolákat is érinti. Ennek kapcsán dr. Jeges elmondta, hogy ez az elszámolási mód, sajnos, nem a tartományi titkárság jogkörébe tartozik. A káderhiány kapcsán hosszúlejáratúan kellene gondolkodni, valahogyan vonzóvá tenni a gyerekek számára a tanári pályát, irányítani kellene õket, ösztöndíjat biztosítani azok számára, akik tehetségesek, és a kétszakos tanárképzést vállalnák.
A titkártól arra a kérdésükre is választ kaptak, hogy milyen kilátások elé néznek a szórványban mûködõ iskolák, amikor köztudottan nagy gondot jelent számukra az elsõs kisdiákok beiratkozása az általános iskolákban, mert évrõl évre kevesebb a számuk. Dr. Jeges Zoltán megnyugtatta az iskolaigazgatókat és –képviselõket, hogy az új iskolaévre beígért oktatásban végbemenõ ésszerûsítés nem fogja érinteni a szórványban mûködõ általános iskolákat.

Kónya-Kovács Otília


MESEDÉLUTÁN
A nagybecskereki Petõfi Mûvelõdési Egyesületben november 17-én rendeztek mesedélutánt, mesemondó versenyt, amelyen szép számban megjelentek az alsós nagybecskereki, szentmihályi és muzslyai kis mesemondók. A Kovács Jolánka magyar szakos tanárnõ, könyvtáros, Szabó Anna tanítónõ és Szekeres Rozália magyar szakos tanárnõ összetételû zsûrinek nem volt könnyû dolga, hiszen nagyon sok, szép mesét mondtak a gyerekek. Szekeres Rozália elmondta , a zsûri arra fektette a hangsúlyt, hogy a mesélõk mennyire szabatosan, magyarosan fejezték ki magukat.
Az elsõsök közül elsõ díjban részesült a szentmihályi Kószó Lenke, második helyezett lett az ugyancsak szentmihályi Visi Krisztina. A másodikosok közül voltak legtöbben, elsõ díjban részesítették Lukács Annát, a nagybecskereki Sonja Marinkovic Általános Iskolából, második lett Karl Dávid, harmadik pedig Ormai Tamás, mindketten a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói. A harmadikosok csoportjából elsõ díjazott lett a nagybecskereki Kovács Imola, második lett az ugyancsak nagybecskereki Gyémánt Klaudia. A negyedikes versenyzõk Szentmihályról érkeztek, a legjobb lett Gyarmati Roland, õt követte Maja Molac.
A zsûri minden gyereket dicséretben részesített, hisz, mint Szekeres Rozália mondta, kevés mese ismétlõdött, de a gyerekek sajátos módon adták elõ meséiket. Voltak, akik mutatták is, hogyan viselkedett a mesehõs, ezzel is jelezvén, hogy mennyire beleélték magukat a mesébe. A gyerekek számára (még az ötödikeseknek is!) lelki táplálék a mese, és minden mesébõl levonhatjuk a tanulságot, persze a gyerekek ezt felismerik, és nagyon szeretik a meséket. Beleélik magukat a mesebeli történetekbe, a mesék világába és ezzel a képzelõerejük, a fantáziájuk, a szókincsük gyarapodik. Ezt tapasztalhatta mindenki ezen a mesedélutánon.
Petrovics Éva, a Petõfiben mûködõ játszóház egyik vezetõje elmondta, hogy több mint hatvan meseillusztráció érkezett a mese napjára meghirdetett rajzpályázatukra. Topalov Olivera rajztanárnõ értékelte a gyerekek munkáit, akik a kedvenc meséjük egy mozzanatát rajzolták le, vagy festették meg. Az elbírálásnál figyelembe vette a rajzok térbeli elhelyezését, a látvány- és mozgásábrázolást, a kreativitást. Az óvodások kategóriájában a legszebb rajzot Bukosza Márk rajzolta a nagybecskereki Kolibri óvodából, az elsõsök közül Mészáros Norbert munkáját díjazta a tanárnõ, aki a Sonja Marinkovic elsõs diákja, a másodikosok közül a muzslyai Kónya Anita munkája lett a legszebb, a harmadikosok közül könyvjutalomban részesült a nagybecskereki Lackó Inesz, a negyedikes tanulók közül pedig legszebb munkát küldött be Törköly Krisztián Muzslyáról.
   
   
 
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150