FŐOLDAL  
HK MUZSLYA
 
MÁRIA SZENT NEVE
 
SZERVÓ M. ISKOLA
   
   
MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME
LEHEL SK
 
   
   
   
   
   
MAGYAR HÁZ
 
 

SZJMSZ

   
   
MUZSLYAI ÚJSÁG
 
AMATŐR SZAKÁCSOK
 
KÖZÉP-BÁNÁTI
     
   
   
Szervó Mihály Általános Iskola
   METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS AZ ISKOLÁBAN

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületében meteorológiai állomást hoztak létre.

Egy pályázat útján tudták megvalósítani ezt a tervet.

A diákok javában kihasználják ezt a lehetőséget, rendszeresen ellenőrzik az adatokat, jegyzik, amiből később egy nagyméretű összegzés készül.

Hangfelvétel! A projektumról Molnár Attila, biológia-kémia szakos tanár beszélt elsőként.


ÜNNEPI, KARÁCSONYI MŰSORT TARTOTT A MUZSLYAI ISKOLA
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola diákjai és pedagógusai a karácsonyi műsort már októberben megkezdték tervezni, szervezni, a kisdiákok, de a végzős nyolcadikosok is nagy lelkesedéssel készülődtek a rendezvényre.
2013. december 23-án a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében gyűlt össze a falu apraja-nagyja, hogy együtt ünnepeljenek. Hallai Zoltán iskolaigazgató köszöntötte a jelenlevőket, aki hangsúlyozta az ünnep fontosságát, és tolmácsolta az iskola jókívánságait mindenkinek. A rendezvény keretében mintegy 200 gyerek mutatta meg tehetségét, szavalattal, dallal, vagy egy-egy alkalmi jelenettel, betlehemezéssel gazdagítva a programot. Az est egyik meglepetése, színfoltja volt Rácz Robertó, fiatal hegedűművész fellépése, aki az iskola tanulója volt, és most a kárpátaljai, Luhanks-i Taras Schevchenko Nemzeti Egyetem zeneszakának elsőéves hallgatója.
A közönség a rendezvényt vastapssal köszönte meg.
Hangfelvétel!
Kónya-Kovács Otília

MUZSLYA: 120 ÉVES AZ ISKOLA

Muzslyán, a Szervó Mihály Általános Iskola minden évben december 6-án ünnepli az iskola napját, az idén viszont kétnapos rendezvénnyel ünnepeltek, hiszen a tanintézmény 120 éves múltra tekint vissza. 2013. december 5-én alkalmi műsort rendeztek a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében, ahol bemutatkoztak a tehetséges diákok dallal, tánccal, szavalattal.

A műsor keretében kiosztották a jubileum alkalmával meghirdetett Az én iskolám című irodalmi és képzőművészeti pályázatot. Összesen hét csoportban versenyeztek a gyerekek – a fogalmazások magyar, szerb, német, angol, és spanyol nyelven íródtak, de emellett volt még egy anyanyelvápoló és szerb, mint nem anyanyelvű kategória. A képzőművészeti pályázatot a jubiláló iskola diákjai részére, de ugyanakkor a nagybecskereki községhez tartozó iskolák diákjai részére is kiírták.


2013. december 6-án már kora délelőtt műhelymunkák, vetélkedők, sportversenyek kezdődtek, amelyekben a diákok, a pedagógusok és a szülők is részt vettek.


Az ünnepség díszüléssel zárult, amelyen jelen volt mgr. Deli Andor, tartományi oktatási titkár is, aki felszólalásában elmondta, hogy 120 év nagy idő egy település életében, ötnemzedéknyi diák járta végig ezeket az iskolapadokat, tanulta meg a betűvetést, a számolást.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével mgr. Ivan Bošnjak, Nagybecskerek polgármestere is. Mgr. Hallai Zoltán, igazgató beszámolt a tanintézmény múltjáról, jelenéről, elmondva, hogy az elmúlt 120 év alatt mintegy 12000 diák fejezte be tanulmányait Muzslyán.

A nem hivatalos felmérések szerint mintegy 320-an egyetemi végzettséggel rendelkeznek, közülük négyen a tudományok magiszterei lettek, hatan pedig a tudományok doktoraivá váltak, akik közül ketten jelen voltak az ünnepségen, mégpedig dr. Bozsó József és Tóthné dr. Glemba Klára.


A Szervó Mihály Általános Iskola több elismerésben is részesült, az első kitüntetés még a hetvenes évekre nyúl vissza, amikor megkapták Nagybecskerek Város Októberi Díját, 2010-ben - tartományi szinten a legjobb iskoláknak kijáró – a Đorđe Natošević-díjat érdemelte ki, majd 2011-ben Szerbia legjobb 50 tanintézménye közé sorolták be.


A tehetséges diákok, felkészítő tanáraik által rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el a köztársasági versenyeken is, főleg a nyelvek területén, de más tantárgyakból is jeleskedtek, csakúgy a különféle sportágakban is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek.

Kónya-Kovács Otília


KARÁCSONYI MŰSORT ADTAK AZ ISKOLA DIÁKJAI, PEDAGÓGUSAI
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola minden évben karácsonyi műsort készít a nagyérdeműnek. Ezúttal erre az alkalmi műsorra 2012. december 20-án került sor. Együtt ünnepelhet ilyenkor a legfiatalabb gyerektől a nagyszülőkig - mindenki. Hallai Zoltán iskolaigazgató köszöntőjében elhangzott, hogy a jelenlevőknek szeretnék továbbítani mindazt a szeretetet, a lelkesedést, amely jegyében készültek erre az alkalomra az iskola tanulói felkészítőikkel együtt. A karácsonyi hangulat már régóta belengte a muzslyai diákok és pedagógusok készülődését, ma pedig elérkezett a pillanat, hogy együtt ünnepeljenek, felelevenítsék karácsony minden mozzanatát. Az est keretében a karácsonnyal kapcsolatos népi szokásokat is felidézték, ugyanakkor alkalmi versek, dalok melengették az emberek szívét. Betlehemes játékok is felelevenedtek, meg karácsonyi, hangulatos jelenetek is gazdagították a műsort. Első alkalommal lépett közönség elé a pedagógusok énekkara, melynek tagjai két karácsonyi dallal mutatkoztak be – nagy sikert aratva. A karácsonyi műsor üzenete, a békesség, a szeretetet sugárzó dalok, szavalatok által mindenki szívében helyet találtak – remélhetőleg nemcsak a karácsonyi időszakra.

MŰHELYMUNKÁKKAL, VETÉLKEDŐKKEL ÜNNEPELTEK

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában 2012. december 6-án iskolanapot ünnepeltek. Néhány éve műhelymunkák, vetélkedők, előadások teszik színesebbé, emlékezetesebbé ezt a napot. Az alsós diákok az iskola központi épületében különféle műhelymunkák keretében fejthették ki kreativitásukat, ugyanakkor jó alkalom volt ez arra is, hogy az iskola folyosóit kidíszítsék az ünnepek előtt. Őseink hagyatéka címmel az előcsarnokba kerültek mindazok a nagyanyák kézügyességét dicsérő alkotások, amelyeket a gyerekek összegyűjtöttek, és így egy nagyszabású kézimunka kiállítás keretében megcsodálhatják az ősök munkáit az érdeklődők. A tornateremben egy bohóc szórakoztatta a gyerekeket, és a műsora keretében a tehetséges fiatalok is bemutatkozhattak. A felsősök a Szervó Mihály utcai iskolaépületben gyülekeztek, ahol különféle vetélkedőn vehettek részt, illetve elmélyíthették tudásukat egyik-másik tantárgyból.

Hanganyag!!!


MEGÉRKEZTEK AZ MNT AJÁNDÉKAI NAGYBECSKEREKRE, MUZSLYÁRA

Várady József, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási bizottságának tagja 2012. október 10-én három iskolában adta át az MNT ajándékait. Mindhárom tanintézmény fontos szerepet tölt be a magyarság megmaradása érdekében, ezért is váltak az MNT kiemelt intézményei részévé. Elsőként a nagybecskereki Gimnáziumban Milan Radaković igazgató vette át a multifunkcionális fénymásolót.

Utána a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában Katona-Debreczeni Gizella igazgatónő vette át az ajándékot, egy projektort, ezt követően pedig Hallai Zoltán, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában fogadta az MNT megbízásából ajándékot hozó Várady Józsefet. A muzslyai iskola is egy kivetítővel gazdagodott.

Hangfelvétel: Nagybecskereken Várady József, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási bizottságának tagja három iskolába látogatott azzal a megbízással, hogy elvigye a tanintézményekbe az MNT ajándékait. Elsőként őt hallhatják.


GYERMEKHÉT: ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN

Gyermekhét: sok-sok játékkal, barátkozással, önfeledt kacagással - így jellemezhető az október eleji foglalkozás-sorozat a Hófehérke óvodában. Az óvónők mindent megtettek, hogy a gyerekek kiválóan érezzék magukat. Különféle kívánságokat teljesítettek, mint a jó tündérek… Egyet megállapíthat a szemlélődő, ilyenkor a Gyermekhét idején még a megunt játékok is kedvesek lesznek, sőt talán még az uzsonna is finomabb, a szülők utáni zokogás már egy-két sóhajtással elintéződik. A gondtalan játszás kerül előtérbe. A Nyílt napon a szülők együtt alkottak a csemetéikkel, az alkotásokból vásárt rendeztek.
Hanganyag!

A Szervó Mihály Általános Iskolában is megünnepelték a gyermekhetet, volt közös plakátkészítés, a szülők is bemutatták tehetségüket, hobbijukat a nyílt nap keretében, emellett a gyerekek egymást megajándékozták, emellett nem maradt el a közkedvelt vásár sem, ahol – mint minden alkalommal – a megunt játékoktól a szebbnél szebb virágokig, meg a pattogatott kukoricától a finomabbnál finomabb süteményig mindent lehetett vásárolni.
Hanganyag!


MEGSZÓLALTAK AZ ISKOLACSENGŐK, FOGADTÁK AZ ELSŐSÖKET

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában az idén 41 kisdiák kezdte meg a tanulmányait, így az idén is három párhuzamos magyar osztályt tudtak nyitni, kettőt az iskola központi épületében, egyet pedig a Szervó Mihály utcai épületben. 2012. szeptember 3-án ünnepi fogadást rendeztek az elsősök részére a másodikosok, akik verssel, dallal bátorították a kis társaikat.


Nagybecskereken csak a Sonja Marinković Általános Iskolában tanulhatnak anyanyelvükön a magyar nyelvű gyerekek. A magyar tagozaton nyolc kisgyermek tanul, míg a szerb tagozatra négy gyereket írattak be. Ehhez az iskolához tartozik a szentmihályi kihelyezett tagozat, ahol csak magyarnyelvű oktatás folyik, az idén a kisdiákok száma nyolc.

Lukácsfalván pedig két-két összevont tagozat működik, a magyar tagozatra négy elsőst vettek fel, míg a szerb tagozaton egy kisgyermek kezdte meg az iskolát. A diákbusz program az idén is működni tud a Magyar Nemzeti Tanács anyagi támogatásával. Az elsősök fogadására a nagybecskereki iskolába ellátogatott a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében dr. Várady Tibor jogászprofesszor, aki kiosztotta a kisdiákoknak az MNT adományát, a tanfelszerelésből álló csomagokat.

Hanganyag!


VUK-DÍJASOK FOGADÁSA

Muzslya helyi közösségének tanácsa az idén is fogadást rendezett a Vuk-díjas diákok részére, akiket az osztályfőnökök – Ispánovics Edit és Bíró István - is elkísértek erre az alkalomra. Nemrégen a városházán, Nagybecskereken volt egy fogadás, ám az iskola olyan átiratot kapott, amely szerint csak az évfolyam diákjait várják, viszont a színkitűnő diákokra is számítottak. Ez alkalomból Hallai Zoltán tanácselnök, és egyben iskolaigazgató, valamint Sztojkó József, tanácstag és pedagógus az önkormányzat ajándékát és a helyi közösség tanácsának ajándékát is átadták a végzős fiataloknak. A 2012. július 12-ei fogadáson elhangzott egy kis statisztika is, amely szerint a 110 végzős diák közül 72-nek sikerült a kívánságlistáról az első bejegyzett iskolába, szakra iratkoznia. Huszonöt diáknak a második kívánsága teljesült, a többieknek pedig a harmadik, illetve negyedik kívánsága vált valóra. A nyolc Vuk-díjas közül egy hiányzott, Fazekas Edvin, a többiek pedig jelen voltak. A képen balról jobbra, első sor: Szarvák Edvin, Rácz Renátó, Lackó Szintia, Emán Beáta, Fürtön Dániel, Asztalos Leó és Kovács Szebasztián, valamint a két osztályfőnök Ispánovics Edit és Bíró István, mögöttük állnak Hallai Zoltán, iskolaigazgató és Sztojkó József informatikatanár.
Hanganyag!


ÉVFOLYAM DIÁKJA: RÁCZ RENÁTÓ

 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben a végzős magyar tagozatok diákjai közül

 

Rácz Renátó

 

lett a legjobb, ő érdemelte ki az évfolyam legjobb tanulója címet. Hanganyag!NÉMETTÁBOR - MÁSODSZOR
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola második éve adott otthont a német nyelvi tábornak, ahol a hetedik, nyolcadik és első osztályos középiskolások fejleszthették tudásukat. Sok játék, műhelymunka, ismerkedés, barátkozás jellemezte az idén is a nyelvtanulás mellett ezt a tábort. A Duna-menti Svábok Kulturális Alapítványa, a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola támogatásával 2012. јúlius 2-án vette kezdetét a német nyelvi tábor. A gyerekek 27-en voltak, akikkel két pedagógus, német szakos tanárnő foglalkozott, mégpedig Koppi Juhász Gabriella és Lóczi Valéria.
A tábor első napján főleg ismerkedés, beszélgetés folyt, másnap egy német anyanyelvű néni mesélt nekik az életéről, gyermekkoráról, a német hagyományokról ízes sváb dialektusban. A harmadik napon Újvidékre és Péterváradra kirándultak a táborlakók, az ott szerzett élményeket is német nyelven beszélték át. A negyedik napon filmnézést terveztek be, amelyet utána elemeztek. A fiatalok még a szünetekben is németül kommunikáltak, a játékokban örömmel vettek részt, és a tanulás mellett a barátkozásra is nagy hangsúlyt fektettek. A műhelymunkákban hasznos tudnivalókkal gyarapodott tudásuk. A tábor július 6-án zárult, amikor összegezték az együtt töltött napokat, különféle hasznos ajándékok kerültek kiosztásra a tábor támogatói jóvoltából, és ugyanakkor már előre tervezgették a jövő évi tábort - a viszontlátás reményében.
Hanganyag!


FOGADÁS A KÖZTÁRSASÁGI VERSENYEKEN DÍJAZOTT FIATALOK RÉSZÉRE

A nagybecskereki városházán, a Közép-bánáti körzeti hivatal termében ünnepélyesen fogadták 2012. június 22-én azokat az általános- és középiskolás diákokat, akik az oktatási minisztérium által támogatott, köztársasági versenyeken dobogós helyezést értek el.

Ebben az évben 61 fiatalnak adományoztak köszönőlevelet, könyvet és egy-egy szerény kis ajándékot. Ezt a fogadást immár második alkalommal szervezték meg, ugyanis tavaly, Tanja Dulović, körzetvezető ajánlására döntött úgy a Közép-bánáti körzeti hivatal tanácsa, hogy a sikeres diákokat ily módon is jutalmazzák.


A rendezvényen a diákokat, felkészítő tanáraikat, az iskolák igazgatóit elsőként Tanja Dulović, körzetvezető köszöntötte, aki gratulált a fiatalok sikeréhez, megköszönte nekik, hogy gazdagították tudásukkal a közösséget, és a további tanulmányaikhoz sok sikert kívánt.


Staniša Banjanin, az oktatási minisztérium bánáti felelőse a fogadáson ugyancsak elismerően szólt a fiatalok sikeréről, gratulált a törekvésükhöz, ugyanakkor kifejtette, hogy az átadott szerény ajándék által emlékezni fognak az elért eredményeikre, meg arra is, hogy a közösség mennyire büszke a sikereikre.


Ebben az évben a ZREPOK, ügyviteli társulás is hozzájárult a fogadás megszervezéséhez. Stevo Kočalka, a társulás képviselője is gratulált a díjazottaknak, és hozzáfűzte, hogy a jövőben is szeretnék támogatni a sikeres fiatalokat, a kiváló tehetségű diákokat.


A fogadáson jelen volt a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolából Nagyiván Leona, végzős diák, aki német nyelvből megszervezett versenyről első díjjal tért haza, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolából Rácz Renátó szerb nyelvből, mint környezetnyelvből érdemelt ki harmadik helyezést, az ötödikes Kónya Leon pedig anyanyelvből, magyar nyelvből lett harmadik díjas a köztársasági versenyen.
VIZSGÁZÁS

Érettségi vizsga pillanata matematikából (2012. június 19-én).

Előző napon anyanyelvből vizsgáztak a leendő középiskolások.
ISKOLÁBA KÉSZÜLŐDNEK

Rózsaszirmokon lépdelve, vidáman énekelve ballagtak át 2012. június 11-én délután a muzslyai Hófehérke óvoda nagycsoportos óvodásai a Mária Neve templomba, ahol áldást kaptak a tanulmányaik folytatásához. A Hívogat az iskola kezdetű dalocskát jó néhányszor elénekelték, míg odaértek, a most még középső csoportos óvodások pedig rózsaszirmokat szórtak előttük. A templomban az iskolába készülő gyerekek egy kis alkalmi műsort is bemutattak, majd Stanko Tratnjek muzslyai plébános áldását adta a gyerekekre.

Az idén a Hófehérke óvodától 33 óvodás búcsúzott, most ők a megérdemelt szünidőre mennek, ősztől azonban egy újabb környezetben kezdik meg tanulmányaikat. A gyerekek várják talán legfelkészültebben az újabb kihívásokat, tudják mi vár rájuk: a tanulás, a tudásuk gyarapítása.
Az óvodától elbúcsúzó, jövőbeni kisdiákoknak talán ezek a pillanatok még nagyon sokáig megmaradnak az emlékezeteikben, ősztől már csak néha, vendégként pillanthatnak be a kedves óvodájukba.

Hanganyag!DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában 2012. június 8-án este tartották meg a végzős diákok búcsúestjét, előtte azonban kiosztották a legjobb diákoknak járó okleveleket, a kiérdemelt könyvjutalmakat. Hallai Zoltán iskolaigazgató a tanári kar, a helyi plébánia képviselője, a Hófehérke óvoda nevelőnői nevében köszöntötte a búcsúzó diákokat, és beszámolt a nyolcadikosok elért eredményéről.
Ebben a tanévben a hat párhuzamos nyolcadikos osztályban 111 diák tanult, akiknek 99%-a pozitív tanulmányi eredményt ért el.

Kitűnő tanulmányi eredményt 48 tanuló ért el, 30-an jeles bizonyítvánnyal fejezték a nyolcadik osztályt, és jó tanulmányi eredménnyel búcsúzott 32 diák, egy diáknak évet kell ismételnie. Az új szabályzat szerint a magaviseletből kapott osztályzat is belemegy a bizonyítvány átlagába, az iskola 82 végzős tanulója példás magaviselettel zárta az évet, 16-an kaptak magaviseletből jelest, jó magaviseletű volt 8 diák, elégséges osztályzatot érdemelt ki 4 tanuló, míg egy diáknak volt elégtelen osztályzata magaviseletből.


A kitűnő eredményt elért tanulók közül 13-án érdemelték ki a Vuk-díjat. Ezen a rendezvényen kihirdették az évfolyam sportolóját, és a két legjobb diákot, így a legjobb sportteljesítményért Pósa Leonárdot díjazták, a három szerb tagozat legjobbjai közül az évfolyam diákja Tomin Strahinja, míg a magyar diákok közül az évfolyam diákja Rácz Renátó lett.
BALLAGÁS A MUZSLYAI ISKOLÁBAN

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában 2012. június elsején tartották a ballagási ünnepséget.

Elsőként az iskola igazgatója, mgr. Hallai Zoltán szólt a búcsúzkodókhoz, majd a hetedikesek következtek, akik köszöntötték, búcsúztatták a nyolcadikosokat.

Az alkalmi műsor után a végzősök végigjárták még egyszer az iskolaudvartól kezdve a második emeletig az épület minden zugátA MUZSLYAI VÉGZŐSÖK EGY CSOPORTJA SZERENÁDDAL BÚCSÚZKODOTT

Muzslyán a Szervó Mihály Általános Iskola VIII. 5 osztályának tanulói még ötödik osztályos korukban eldöntötték, hogy a nyolcadik osztály végén szerenáddal búcsúzkodnak majd a tanáraiktól. Bíró Istvántól, az osztályfőnöküktől – akinek Magyarországról hazatérve ez volt az első osztálya - hallottak erről a hagyományról. 2012. május utolsó napjának délutánján kezdték járni a települést, és minden tanárhoz ellátogattak. Nem vitás, hogy a ballagás lelket emelő esemény, ahol az érzelmeknek és a daloknak nagy szerep jut. De ugyanilyen felemelő a ballagás előestéjén megszervezett szerenád is, amikor egy-egy szál virággal, meg dalcsokorral köszönik meg házhoz látogatva, tanáraiknak, nevelőiknek a sokévi fáradozását. Hogy a tanár fogadja a gyerekeket, azt egy szál égő gyertyával jelzi. Persze első alkalom lévén, minden tanárnak előre bejelentették, hogy menni fognak hozzájuk.

Az eddig még, környékünkön nem honos búcsúzási módot most szeretnék elfogadtatni, megszerettetni a fiatalokkal, tanárokkal, polgárokkal egyaránt. Egy leszögezhető: a fiatalok énekeiből végig kicsengett a szeretet és tisztelet pedagógusaik iránt.
Természetesen a búcsúzkodó nyolcadikosok jól tudják, hogy még vár rájuk néhány feladat, hiszen hamarosan az érettségi vizsgák megírására is sor kerül.

Hangfelvétel!MESESZÖVÉS A MUZSLYAI ÓVODÁBAN
Mesét szőni jöttek 2012. május 22-én a vendégek a muzslyai Hófehérke óvodába, ahol nem csak a helybeli óvodások várták türelmesen őket, hanem kis társaik Nagybecskerekről és Szentmihályról is. Budapestről érkezett Fábián Éva, pedagógus, népzenész, aki dallal, mondókával, valamint Szabó Zoltán, néprajzos, népzenész, akik zenével tűzdelve szőtte a mese szálát kecskeduda és furulya segítségével.
A meseszövés a 2012 a külhoni óvodák éve programjának keretében valósul meg, amely kapcsán Hajnal Virág, programfelelős, a Nemzetpolitikai Államtitkárság stratégiai tervező és tájékoztatási főosztályának stratégiai főreferense elmondta, hogy tavaly novemberben fogadta el a MÁÉRT plenáris ülése a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentumot, amelyben kijelölték azokat az irányokat, ahol tudják segíteni a külhoni magyarságot az identitásuk megőrzésében. Első lépésként az óvodai programot indították útjára, hogy ezt az első oktatási-intézményi láncszemet tudják megerősíteni. A program felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a külhoni magyar régiókban a szülők magyar tannyelvű óvodába írassák gyermekeiket, utána pedig a magyar tannyelvű iskolai intézményt válasszák. A cél elérése érdekében a szervezők olyan programelemeket dolgoztak ki, amelyek gyermekeket, pedagógusokat és szülőket egyaránt megszólítanak.
-Több eleme van ennek a programnak, egyrészt van ez a körút, amely keretében a Kárpát-medence minden tájára ellátogatunk a jó magyarországi óvodapedagógia gyakorlatokkal. Két gyakorlatot utaztattunk tavasszal, és most is a nyárelőn, mégpedig a Timár-módszert és a meseszövés módszerét. Az előbbi módszer a táncház alapjain keresztül lett kidolgozva a gyerekek részére. A másik módszerrel a meseszövés pillanatát élhetik át a gyerekek – mondta Hajnal Virág.
A meseszövés módszere abból a gazdag népmesei kincsből táplálkozik, amely a magyarságnak a sajátja. Azokból az elemekből, közösen a gyerekekkel együtt alakul ki a mese, ugyanis az alapra ráépül az egész történet, amely tartalmazza a magyar népmesék sajátosságait.
-A lógónkban is látható egy aranyalmafa, rajta ül egy kisfiú, aki a szereplője ennek a mesének, és ez is szimbolizálja azt, hogy közösen, a Kárpát-medence valamennyi határon túli régiójának az óvodásai közösen szövik meg ezt a mesét majd a körút végére. Tehát szimbolizálja az összetartozásunkat, azt, hogy egymásnak tudunk adni, egymástól tudunk tanulni, és hogy összetartozunk – mondta a programfelelős.
A muzslyai Hófehérke óvodában egyébként a magyar nyelvű csoportokban 120 gyerek van. A nevelőnők, óvónők nagy szerepet vállalnak a gyermekek nemzeti identitásának erősítésében. Nekik nagyon sokat jelent, hogy a program részesei lehetnek, egy-egy ilyen találkozóból csak gazdagodnak, új ismereteket merítenek.
Fábián Éva, a képzettsége szerint óvónő, de az óvodapedagógiai tevékenysége mellett már egészen fiatalon is foglalkozott népzenével. Gyermektáncházat vezetett több mint 30 évig, és 12 éve már az óvodai népzeneiskolában tanít, a Kalamajka zenekar tagja volt.
-Az óvodások a szívem csücskei, és a mai napig is vezetem a zeneiskola előképzős csoportját, nagyon sokat mesélek nekik, a mesékbe beleszőjük az énekeket, népdalokat, mondókákat. A mesefanövesztő nótácskát, amit én is a kicsiktől tanultam, amit a pásztorok énekelnek, a Kerek Isten fáját, egyik kis ovis gyerekemtől tanulgattuk, beleszőttük ebbe a mesébe, és így a magyar népdalokkal és a magyar népmese elemeiből elhoztuk ezt az ajándékmesét ide a Bánátba – mondta Fábián Éva.
Hajnal Virág a program egy másik eleméről is szólt, amely szerint a pedagógusokat szeretnék segíteni továbbképzésekkel, amihez egy módszertani csomagot készítenek, ennek egy része elérhető lesz a program honlapján (www.kulhoniovodak.hu), másrészt viszont eljuttatják azokba az óvodákba, ahol magyar nyelven is folyik a nevelés. Június elején egy pályázat is megjelenik majd az óvónők számára, amely egy egyhetes továbbképzést kínál.
Hangfelvétel!


MUZSLYAIAK IS RÉSZT VETTEK AZ ÁMV-N
Szabadkán 11. alkalommal szervezte meg az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete az ÁMV-t, az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjét, amelyet a szerbiai Oktatási Minisztérium is elismert, és a hivatalos versenyek listáján szerepel, valamint a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű rendezvény.
Az idei, 11. rendezvény is igen népszerűnek bizonyult, hiszen Vajdaság 33 iskolájából érkeztek a benevezések, mintegy 470 diák 10 kategóriában mérte össze tudását, tehetségét. Ezúttal is két helyszínen zajlott a vetélkedő, mégpedig a Majsai Úti Általános Iskolában, illetve a színészek előadásainak bemutatóját az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában szervezték meg. Az idén egy új kategóriával bővítették a vetélkedőt, mégpedig egy általános műveltségi teszttel, amelyre iskolánként egy-egy hetedik osztályos tanulót lehetett benevezni. Ugyanakkor az idén elkészült a vándordíj, amelyet az az iskola vihette haza, amelynek diákjai a legjobb helyezéseket érték el. Az eredmények szerint egy évig ezt a díjat a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában őrzik.
Muzslyáról a Szervó Mihály Általános Iskola tanulói összesen 42-en voltak, akik több kategóriában is versenyeztek. Három második helyezést érdemeltek ki a szavalók, mégpedig a másodikos Asztalos Anasztázia, a negyedikes Bera Leontina és a hetedikes Rácz Renátó. Az alsósokból álló színészcsapat Lukács Gabriella tanítónő vezetésével pedig a harmadik díjjal tért haza.
Hangfelvétel: De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Pedagógusok Egyesületének elnöke!


RIPSZON ISTVÁN ÖNÁLLÓ TÁRLATA

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola előcsarnokában 2012. április 30-án megnyílt a helybeli Ripszon István, nagybecskereki bíró kiállítása. Ez az ötödik önálló tárlata, amelyen 29 alkotás került bemutatásra. A kiállítást Viorel Flora akadémiai festőművész nyitotta meg, aki méltatta az amatőr alkotó munkásságát. Elmondta, hogy barátjával a gimnáziumi éveikben úgy tűnt, mindketten a képzőművészet felé irányulnak, ám Ripszont mégiscsak a jog jobban érdekelte, viszont az alkotókedve megmaradt, és fejlesztette önmagát a képzőművészet terén. A méltatásban az is elhangzott, hogy Ripszon István munkáit még a szakmabeliek is sokan megcsodálják, hiszen egyrészt a csendéletek és tájképek színvilágának gazdagsága lenyűgöző, másrészt pedig annyira szép, valóban karakteres portrékat készített, mint amilyet a képzett alkotók közül is kevesen tudtak megvalósítani.
Ripszon István elmondása szerint mintegy fél évszázada foglalkoztatja a képzőművészet. Több mint ezer alkotást készített, különösebben kedves témái nincsenek, talán valamelyest a portrékat emeli ki a többiek sorából. Olajfestményeket készít és akvarelleket, más technikával nem próbálkozott. Alkotásai világszerte megtalálhatók, főleg az európai államokban, például több műve Németországban lelt gazdára, de ugyanakkor festményei kijutottak az óceánon túlra, az Egyesült Amerikai Államokba, Kanadába, meg Dél-Afrikába is.
A képzőművész elmondta, hogy az eddigi alkotásaitól eltérnek a most készülő munkái, az emberiség történetét, és külön a magyarság történetét szeretné megfesteni a korra jellemző szimbólumok segítségével. Ezáltal egy bizonyos üzenetet szeretne továbbítani a jelenbe, illetve az utókor részére. Ezt a sorozatot az elkövetkező egy-két évben szeretné megalkotni.

Beszélgetés Ripszon Istvánnal!KÖZÉP-BÁNÁTI ANYANYELVI VERSENY

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában szervezték meg 2012. április 20-án a Közép-bánáti körzeti versenyt anyanyelvből. A községi versenyeken továbbjutott diákok Szentmihályról, Tordáról, Törökbecséről, Nagybecskerekről, Magyarcsernyéről, Magyarittabéről és Muzslyáról érkeztek. Az ötödik osztályosok közül első díjban részesült a muzslyai Kónya Leon, a második helyezett lett a tordai Kavrák Angéla, a harmadik helyen végzett a nagybecskereki Lukács Anna. A hatodikosok mezőnyében a legjobbnak bizonyult a muzslyai Makán Albert, a második díjat ketten osztják, mégpedig a magyarcsernyei Biacsi Nikolett, és a nagybecskereki Kovács Imola, míg a harmadik helyen a tordai Csipa Sarolta végzett.

A hetedikeseknél a legjobbnak bizonyult a magyarittabéi Száz Marianna, a második díjat a szentmihályi Gyarmati Roland érdemelte ki, a harmadik díjas pedig a tordai Németh Vilmos lett. A nyolcadikosok mezőnyében a legjobb eredményt a törökbecsei Bodza Melánia érte el, a második helyre került Dobai Anikó Tordáról és a harmadik helyen végzett a törökbecsei Király Noémi. A körzeti verseny legjobbjai részt vettek 2012. május 18-án, a Szabadkán megrendezésre került köztársasági versenyen. Erről a versenyről Kónya Leon tért haza egy díjjal, mégpedig az ötödikesek mezőnyében a harmadik lett.

A hangfelvétel a körzeti verseny után készült, Đurić Erzsébet, magyar szakos tanárnő nyilatkozott!FOGLALKOZÁS A LEENDŐ KISDIÁKOKKAL MUZSLYÁN

Április 2-án megkezdődött a jövendőbeli kisiskolások beiratkozása a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában is, ahol három, párhuzamos magyar osztályt szeretnének nyitni az iskola két épületében. Az iskola Szervó Mihály utcai épületében annak érdekében, hogy az iskolakezdés előtt megismerkedjenek a gyerekek egymással – hisz két óvodából érkeznek -, továbbá az iskolával, meg a tanító nénivel.

Csütörtökönként, délután találkoznak az iskolában, ahol különféle játékokat játszanak, kézműves foglalkozást szerveznek részükre. Győri Csilla, a kisdiákok tanítónője elmondta, hogy az eddigiek alapján 10-12 gyerek lesz az ő osztályában, a velük való foglalkozást pedig nagyon jól fogadták a gyerekek, meg a szülők is.

Hanganyag!KÖZSÉGI ÉS KÖRZETI VERSENYT TARTOTTAK A MUZSLYAI ISKOLÁBAN
Két verseny helyszíne volt 2012. március 4-én a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola, ugyanis megtartották anyanyelvből a községi versenyt, és szerb nyelvből, mint környezetnyelvből pedig a körzeti verseny zajlott le.
Anyanyelvből két iskola felsős diákjai vettek részt a vetélkedőn, mégpedig a házigazdákon kívül a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola, a szentmihályi kihelyezett tagozatával együtt. A diákok összesen 21-en voltak, és az eredmények szerint az ötödikesek közül első lett Kónya Leon, második helyre került Lukács Anna, míg a harmadik helyezett Varga Karolina lett. A hatodikosok közül a legjobbnak bizonyult Makán Albert, őt követte Kovács Imola, harmadik lett Safrankó Andrea. A hetedikesek mezőnyében az első helyezést Gyarmati Roland érte el, második helyre került Tóth Annabella, és a harmadikra Mezei Szimóna. A nyolcadikosok közül első helyen végzett Asztalos Leó, a másodikon Koppi Júlia és a harmadik helyre került Nagyiván Leóna. Ők jogosultak a körzeti versenyen való szereplésre, amelyet körülbelül egy hónap múlva szerveznek meg ugyancsak Muzslyán.
A szerb, mint környezetnyelv körzeti versenyén a hetedik és nyolcadik osztályosok mérték össze tudásukat, összesen 15-en vetélkedtek. A muzslyaiakon kívül Tordáról és Aradácról érkeztek diákok. A Szervó Mihály Általános Iskola hét tanulóval nevezett be erre a versenyre és az eredmény sem maradt el, hiszen három „dobogós” helyezést értek el, első lett a hetedikesek mezőnyében Kúti Albert, második helyezett lett a nyolcadikosok kategóriájában Rácz Renátó, a harmadik lett Molnár Melitta a hetedikesek csoportjából. A köztársasági versenyen, amelyet május 20-án tartanak meg, az első két helyezett képviseli majd a muzslyai iskolát szerb nyelvből, mint környezetnyelvből.
Hangfelvétel: elsőként Đurić Erzsébet magyar szakos tanárnő beszél az eseményekről!


A MUZSLYAI ISKOLÁSOK KARÁCSONYI MŰSORA

2011. december 23-án tartotta meg a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola a karácsonyi műsorát, amelyre a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében került sor. A nézőközönség olyan szép számban megjelent, hogy sokan állva nézték végig a műsort, de többen csak az ajtóból láthatták a rendezvény produkcióit. Az iskola apraja-nagyja, tehát a tanárai/tanítói és a diákok is mindannyian hozzájárultak az ünnepi műsor elkészítéséhez. A gazdag rendezvény részét képezte az első alkalommal színre lépett, mintegy 50 kisdiákból álló, nemrégen megalakított kórus, továbbá a kis színészek karácsonyi jeleneteket adtak elő, a műsor részét képezték a szebbnél szebb alkalmi versek, dalok, ugyanakkor néhány ideillő fogalmazás is elhangzott.

Hangfelvétel!MIKULÁS MESEBELI TÜNDÉRLÁNYOKKAL

A Muzslai Petőfi Sándor MME-be az idén is ellátogatott a Mikulás, akit ezúttal mintegy 200 gyermek, mégpedig - a szokásokhoz híven – kisóvodások, nagycsoportos ovisok, valamint első osztályos kisdiákok vártak. Mivel a gyerekek egész éven keresztül jók voltak, így ajándékot is kaptak: egy-egy almát, meg cukorkát. A gyerekek többsége verset is mondott, meg énekkel is készült, amit elő is adtak a Mikulás bácsinak, akit ezúttal nem a manók kísértek el, hanem három tündérlány. Ők a mesékből röppentek át, hogy segítsenek a Mikulásnak kiosztani a gyerekeknek hozott kis ajándékokat.

Hangképes összefoglaló!ISKOLANAPOT ÜNNEPELTEK MUZSLYÁN
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában 2011. december 6-án iskolanapot tartottak, amelyet a tanintézmény mindkét épületében megünnepeltek. Mgr. Hallai Zoltántól megtudtuk, hogy Muzslyán 118 éve folyik intézményesített oktatás, és azóta több mint tízezren fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. Az 1964-ig csak magyar nyelven folyt az oktatói-nevelői munka, majd a két kolónia kiépülése után kétnyelvűvé vált az iskola. Az iskola napját december 6-án tartják, amikor a névadó néphősre (is) emlékeznek, és a közelmúltig egy központi rendezvényt tartottak. Azonban két éve változást vezettek be, hogy a diákok mindannyian magukénak érezzék ezt az ünnepséget, iskolanapot, és műhelymunkákban vehetik ki részüket. Az idén az alsós diákok részére a Szervó Mihály utcai iskolaépületben szerveztek műhelymunkákat, versenyeket, közösségi játékokat, míg a felsős diákok a központi épületben ünnepelhettek aktívan, hiszen kilenc helyszínen mutathatták be tehetségüket, tudásukat. Volt történelmi vetélkedő, tehetségkutatás, nyelvi játékokra is sor került, továbbá a fizika és kémia szakcsoport tagjai különféle kísérleteket mutattak be, a biológia kabinetben újrahasznosították a papírt, a fotósok pedig a helyszínen készített fényképekből ki is nyomtattak jó néhányat. A sport terén is megmérettettek, volt egy röplabdamérkőzés, ahol az anyukák csapata a lányaikból verbuvált csapattal játszott, míg a tanárok és a diákok labdarúgásban mérkőztek meg. Az iskolanap egy díszüléssel zárult, ahol a tanári kar két kollégától búcsúzott, akik nyugdíjba vonultak.
Hangfelvétel!


JÓ HANGULATÚ NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában nyílt napokat tartottak, amely keretében a szülők megismerkedhettek az iskolában folyó oktató-nevelői tevékenységgel, órákat látogathattak, valamint különféle szakkörök munkájáról informálódhattak. 2011. november 17-én és 18-án az óralátogatásokat szervezték meg a szülők részére, akik többsége egyébként élt is a lehetőséggel. Az óralátogatások mellett csütörtökön megnyílt egy képzőművészeti kiállítás, amelyen az iskola tanulói, de a Muzslyai Amatőr Képzőművész Klub tagjai is bemutatkoztak. Tizennégy alkotó mintegy 20 munkáját tették közszemlére az iskola előcsarnokában, hisz a nyílt napok keretében több száz szülő fordult meg az iskolában. November 19-én pedig a műhelymunkáké volt a fő szerep, a szakkörök bemutatkozására már a leendő kisiskolásokat és szüleiket is várták, akiknek be szerették volna mutatni, hogy az iskola berkeiben, mi mindennel tudnak foglalkozni a gyerekek, és hogy mindenképpen érdemes ebbe a tanintézménybe íratniuk gyermekeiket. Az iskola alsósainál különféle kézművességre, alkotómunkára volt alkalom, rajzoltak, festettek, színeztek, csuhéból kis figurákat készítettek, ismerkedtek az origamival, mézeskalácsot díszítettek természetes színezékkel, de szebbnél szebb plakát is kikerült a kezük alól, amelyeket kis társaikkal és azok szüleivel együtt alkottak meg. A könyvtárban szép mesét hallgathattak végig, a zenekabinetből pedig vidám gyermek- és népdal hallatszott ki - együtt lehetett énekelni. Hogy a kémia-, a fizika- meg a biológia órán mi mindent lehet megtanulni, azt már a különféle kísérletek által mutatták be a felsős diákok. A testnevelést kedvelőknek is volt foglalkozás, hisz rendelkezésükre állt a tornaterem. A gyerekek nagy élvezettel vették ki részüket a műhelymunkákból, ezért nyilván a közelgő iskolanapon is lesz hasonló bemutató.
Összefoglaló a képzőművészeti kiállítás kapcsán (2011. november 17-én nyílt meg) elsőként mgr. Hallai Zoltán, iskolaigazgató nyilatkozott!
Hangképes összefoglaló a 2011. november 19-ei nyílt napokról!IRODALMI TALÁLKOZÓK MUZSLYÁN

Három irodalmi találkozót tartottak 2011 november 4-én Muzslyán, a Szervó Mihály Általános Iskolában. Elsőként a Diákklubban a legfiatalabbak, az alsós diákok találkozhattak Csík Mónikával, kispiaci költővel. Ez alkalommal a Mákvihar című gyermekverses kötetét mutatta be a szerző. A gyerekek igen aktívan kivették részüket a rendhagyó irodalmi órán, hiszen minden vers után a saját élményeikből mondtak el egy-egy részletet. Ezt követően a felsősöknek volt alkalmuk ismerkedni Csík Mónikával, a költőnővel és a muzslyai, de Szabadkán élő Sándor Zoltánnal, íróval. A felsős diákok eleinte nehezebben kommunikáltak, azonban amikor olyan témákról beszélgettek, amelyek hozzájuk is közelebb álltak, megnyíltak, és kérdések is megfogalmazódtak bennük, amelyekre később választ is vártak. Este, az iskola angol kabinetjében a Sziveri János Művészeti Színpad szervezésében került sor egy irodalmi estre, amelyen bemutatták a Mákvihar című gyermekverses kötet mellett Csík Mónika kisprózákat tartalmazó, Instant című kötetét. Ugyanakkor a Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat legújabb, hármas számát, a 27-28-29., nyári, őszi, téli számának tartalmát ismertette Sándor Zoltán, a folyóirat főszerkesztője. Az est keretében a Sikolyban megjelent írásokból ízelítőt is adtak, felolvastak részleteket, hiszen a rendezvényen jelen volt Bába Zoltán, nagybecskereki irodalmár, akivel az 50. születésnapja alkalmából Kovács Jolánka, a Sziveri Színpad elnöke készített interjút, továbbá Czirok Attila is felolvasta egy versét, amely helyet kapott a folyóiratban.

Hanganyag: beszélgetés Csík Mónikával!MUZSLYÁN JÁRT A FIZIBUSZ
Füstölgő sapka, magasba szökő dugó, égnek álló haj – mindez a fizika népszerűsítése érdekében. Muzslyán láthatták ezeket a jelenségeket, kísérleteket a diákok 2011. november 3-án, hisz a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-bácskai Pedagógusok Egyesülete szervezésében Vajdaságba látogatott a Fizibusz. A mostohagyermekként kezelt – természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, játékos, látványos, rendhagyó kísérleti órák megtartása volt a fő mozgatórugó, amikor 2007-ben beindult a Fizibusz program.
Tóth Pál, budapesti matematika-fizika szakos tanár, a Fizibusz működtetője, elmondta, hogy ez egy országjáró – sőt határon túlra is eljuttatott - fizikaóra. Eddig mintegy 700 iskolában tartotta az előadásokat, és körülbelül 150 ezer gyerek látta a bemutatót.
Dr. Berkes József, pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ vezető koordinátora elmondta, a fiatalok számára rendkívül fontos, hogy a természeti jelenségeket közvetlenül megismerjék, és tudják azokat magyarázni. Tehát éppúgy, mint az olvasás, az értő olvasás fontos, úgy a természet „értő olvasása” is fontos. Ez a Fizibusz program pedig biztosítja azt a lehetőséget, hogy olyan jelenségeket, amelyeket látványosan be lehet mutatni és meg lehet magyarázni, azokat átadják a diákoknak, azokat ilyen módon megértik, örülnek neki, és tudják alkalmazni a gyakorlatban.
A másfélórás előadás – a kísérletekkel, fizikai jelenségek bemutatásával - szinte egy pillanat alatt elrepült. Azaz átalakult – tudássá. A bemutató sikerességét a fel-feltörő tapsviharral lehet alátámasztani. A helyszínt adó Szervó Mihály Általános iskola tanulói mellett a környék magyar ajkú általános- és középiskolás diákjai is jelen voltak a különleges fizikaórán.
Hanganyag!


BECSÖNGETTEK!
2011. szeptember elsején már hét óra tájban az iskolába induló gyermekzsivajtól voltak hangosak Muzslya utcái. A Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében reggel nyolc órakor fogadták a kis elsősöket, akiknek – a csöngetés után - a második osztályos diákok készítettek alkalmi összeállítást. Az iskola Szervó Mihály utcai épületében a kisdiákok fogadását pedig kilenc órára tették, ahol ugyancsak egy kis műsort láthattak a gyerekek és szülők.
Mgr. Hallai Zoltán iskolaigazgató üdvözölte elsőként a diákokat, aki sok sikert kívánt a tanulmányaikhoz. A tavalyi iskolaévhez viszonyítva két diákkal van kevesebb, ugyanis 48-an iratkoztak e tanintézménybe. A központi épületben két párhuzamos magyar nyelvű osztály nyílt, míg egy szerb nyelvű tagozat, a Szervó Mihály utcai iskolaépületben pedig fordított az arány, két szerb nyelvű és egy magyar nyelvű tagozatot nyitottak.

Hanganyag!ÓVODAKEZDÉS!

2011. szeptember elsején a muzslyai Hófehérke óvodában is megkezdődött az új tanév. Az idén 180 gyereket fogadtak az óvodában. Kilenc csoportban folyik a munka és a tavalyi évtől eltérően most mindegyik csoportban két-két nevelőnő foglalkozik a gyerekekkel.
A jövőre iskolába induló gyerekeket az idén két csoportba osztották, ők mintegy 35-en vannak.

Hanganyag!NÉMET NYELVI TÁBOR VOLT MUZSLYÁN

2011. július 11-én kezdődött, és öt napig tartott a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a német nyelvi tábor, amelyet Koppi Juhász Gabriella és Lóczi Valéria német szakos tanárnők vezettek. A tábor munkáját a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete és a baden-württembergi Duna-menti svábok kulturális alapítványa támogatta teljes egészében, így az érdeklődőknek ingyenes volt a részvétel. Összesen 22 általános iskolás diák vett részt a különféle műhelymunkákban, játékos nyelvtanulásban. Koppi Juhász Gabriellától, a tábor megálmodójától megtudtuk, hogy azokért szervezték meg ezt a tábort, akik érdeklődnek a német nyelv iránt, de viszont nincs módjukban a szünidő ideje alatt gyakorolni, használni. A tábor első napján az ismerkedésen volt a fő hangsúly, a helybelieken kívül diákok érkeztek a környező településekről is, Szentmihályról és Tordáról. A tábor második napján - a gyerekek nagy örömére - találkozhattak egy német anyanyelvű személlyel, Tabacski (Hoff) Edittel, aki mesélt nekik a régi hagyományokról, szokásokról, majd a fiatalokban felmerült kérdésekre is válaszolt. A nyugdíjas néni egyébként a nagybecskereki Petőfi MME könyvtárában tevékenykedik, valamint régebben a nagybecskereki rádióban sugárzott német nyelvű műsorok egyik szerkesztője, bedolgozója volt. A harmadik napon kirándulásra mentek a táborozók, ellátogattak a többnemzetiségű falucskába, Erzsébetlakra, ahol megtekintették az etnoházat, majd a Császár-tó természeti rezervátum sétányait is végigjárhatták, sőt hajókázásra is sor került. Az utolsó előtti napon egy német filmet néztek meg közösen, majd azt elemezték, feldolgozták különböző feladatok formájában. Műhelymunkák keretében még jeleneteket írtak a tábor lakói, és azokat elő is adták, bemutatták. A legjobbak természetesen minden alkalommal jutalomban is részesültek. A zárónapon összegezték a munkát, és délután fejeződött be a német nyelvi tábor.
Hangképes összefoglaló!ZÁRÓVIZSGA 2011

A 2011. június 23-án és 24-én tettek záróvizsgát a szerbiai végzős nyolcadikosok. Muzslyán 117 diák tette le a kisérettségi záróvizsgát, anyanyelvből átlagosan 14 pontot, míg matematikából átlagosan 11 pontot értek al a tanulók. Ezt a megmérettetést két próbavizsga előzte meg - hallottuk mgr. Hallai Zoltántól, iskolaigazgatótól, aki az elért eredménnyel meg van elégedve, ugyanakkor a pontokból ítélve a tanulók többségének teljesül a vágya, hiszen arra a szakra íratkozhatott, amelyet kiválasztott.

Hangfelvétel...NEGYEDIKESEK ZÁRÓMŰSORA

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola központi épületének negyedikes diákjai egy tartalmas műsorral zárták a tanulmányaik első ciklusát. Az alkalmi műsorban mindannyian bemutatták tudásukat, tehetségüket, ki dallal, verssel, szerepléssel lépett fel. Egyben elbúcsúztak a tanító néniktől, illetve tanító bácsitól. Az ünnepi évzárót a bizonyítványosztás követte.LEZÁRULT A BRIRA
A múlt évben (2010-ben) kezdődött meg Jó szomszédok a közös jövőért mottóval a Szerbia – Magyarország IPA-program keretében a BRIRA elnevezésű határon átívelő projektum. A záró rendezvényt 2011. június 14-én tartották meg. A projektumban Nagybecskerek önkormányzata mellett részt vett a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola, valamint a szentesi Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A program keretében volt népzenei tábor és koncert, színművészeti fesztivál, továbbá író-olvasó találkozó. A négynapos honismereti tábor keretében több helyszínnel is megismerkedhettek a fiatalok. Kirándultak Elemérre, ahol meglátogatták Kiss Ernő sírboltját, Écskán is jártak, továbbá a Császár-tó természeti rezervátumot is megcsodálhatták, itt alkalmuk volt végighajózni a tavon. Utána elutaztak a Sóskopóra, majd az Aracsi Pusztatemplomot is megtekintették, ugyanakkor ellátogattak Újvidékre és Péterváradra is. A tábor ideje alatt természetesen volt sok foglalkozás, kézművesség, különféle játékok.
A fent említett mottó gondolatát továbbgörgetve leszögezhető, hogy a kulturális „hídépítés” folyamata tovább él, még ha e projektum által le is zárult, bizonyára egy újabb projektum veszi kezdetét, amint erre lehetőség adódik. A partnerek, a koordinátorok mindannyian egyetértenek abban, hogy az ilyen programokkal csak gazdagodhat mindenki.
Hangos!


BALLAGÁS MUZSLYÁN

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában június 3-án tartották meg a ballagási ünnepséget, amely keretében a végzős diákok elbúcsúztak az iskolájuktól, a tanároktól, tanítóktól, a fiatalabb diáktársaktól. Elsőként a Szervó Mihály utcai épületben rendezték meg az ünnepséget, majd utána a központi épület nyolcadikosai búcsúztak. Egy alkalmi műsort készítettek, versek, dalok hangzottak el a végzősök, illetve a búcsúztató hetedikesek tolmácsolásában. Az alkalmi műsor után a hetedikesek egy-egy szál rózsát, és egy-egy kis tarisznyát adtak át a végzősöknek, akik ezt követően énekelve végigjárták az iskola minden tantermét, így mondva jelképesen búcsút az iskolájuknak.

Hangkép!TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG NAGYBECSKEREKEN
A Közép- és Dél-bánáti általános iskolák igazgatói már néhány éve szerveznek találkozókat, hogy az aktuális gondokat, megoldásra váró kérdéseket megtárgyalják. A 2011. május 18-ai összejövetel egyik fő témája a végzős nyolcadikos diákok magyar nyelven való továbbtanulási lehetőségei Nagybecskereken. Beszélgettek továbbá a következő iskolaévben várható ésszerűsítésekről, az iskolakalendáriumról, valamint a kollégiumi ellátás lehetőségeiről is. A találkozón a házigazdákon kívül jelen volt a székelykevei, a torontálvásárhelyi, a nagybecskereki és a magyarcsernyei igazgató, valamint a nagybecskereki leány-, illetve a muzslyai fiúkollégium illetékesei. A találkozóra meghívták dr. Jeges Zoltánt, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár-helyettest, hogy informálják a legfrissebb tudnivalókról. Mindkét fél fontosnak tartja, hogy találkozzanak, hisz így tudják folyamatossá tenni a magyar nyelvű oktatást, ha minden felvetődő problémára megoldást keresnek. Mintegy négy évvel ezelőtt, amikor szorgalmazni kezdték a találkozókat, akkor az első sikerek meghozták gyümölcsüket, hisz a három magyar nyelvű tagozat mellé kiharcoltak még néhányat. Dr. Jeges Zoltán elmondta még, hogy a titkárság támogatja a szórványban folyó oktatást, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy megmaradjanak az iskolák, illetve, hogy lehetőség nyíljon a középiskolai továbbtanulásra.
A Közép- és Dél-bánáti körzetben ebben a tanévben mintegy 180 diák fejezi be a nyolcadik osztályt, az iskolaigazgatók egyik célja, hogy a nagybecskereki középiskolák egyikébe irányítsák a fiatalokat. A 2011/2012-es tanévben 150 növendék tanulhat tovább magyar nyelven. Köztudott, hogy a diákok egy része a tehetséggondozó gimnáziumokba irányulnak, illetve néhányan más városok szakközépiskoláiba pályáznak.
Azoknak a fiataloknak, akik Nagybecskereken szeretnének továbbtanulni magyar tagozaton, felhívjuk a figyelmét, hogy négyéves képzést a gimnázium általános szakán kaphatnak, az egészségügyi szakközépiskolában ápolókat képeznek, valamint a villamossági szakközépiskolában a számítógép-technikus szakra lehet jelentkezni. A hároméves szakokat illetően a közgazdasági középiskolában a szakácsmesterség fortélyait sajátíthatják el, a műszaki szakközépiskolában pedig géplakatosokat képeznek. Mindegyik tagozatra 30 tanuló nyerhet felvételt.
Hangfelvétel...
Kónya-Kovács Otília


KÉT DÍJ AZ ÁMV-RŐL

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola diákjai az idén is szorgosan készültek a 2011. május 14-én megrendezett Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjére, a közkedvelt ÁMV-re. Egy autóbusznyi gyerek jutott el erre a megmérettetésre, azonban a díjak közül csak kettővel büszkélkedhetnek. Első díjat kaptak az alsós kisszínészek, Lukács Gabriella vezetésével, valamint Páger Szendi szólóének kategóriában harmadik helyen végzett.

De Negri Ibolya, a fő szervező nyilatkozata!

k-koIRODALMI RENDEZVÉNYEK VILLÁNYI LÁSZLÓVAL ÉS DANYI ZOLTÁNNAL

A nagybecskereki önkormányzat a Magyarország – Szerbia IPA-program keretében megnyert, határon átívelő projektuma részeként, amely művelődési tartalmakat továbbít, karöltve a szentesi Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolával valósítja meg a különféle rendezvényeket. Több ilyen manifesztációról már beszámoltunk, a folytatásként május 7-én egy író-olvasó találkozóra került sor elsőként a muzslyai Szervó Mihály Általános iskolában, ahol a vendégek Villányi László, győri költő, a Műhely kulturális folyóirat főszerkesztője és Danyi Zoltán, Budapesten és Zentán élő író, költő voltak. A zömmel felsős diákok figyelemmel kísérték végig az irodalmi találkozót, majd kérdéseket tettek fel a vendégeknek. A beszélgetést a projektum egyik koordinátora, Kovács Jolánka vezette. Villányi László, illetve Danyi Zoltán alkotásaiból olvasott fel Rúzsa Róbert és Rácz Renátó a muzslyai iskola két kiváló szavalója. Utána Tasi Szabina egy megzenésített verset adott el, gitáron kísérte őt Varga Krisztián.
Este a két irodalmár a Sziveri János Művészeti Színpad vendégei voltak, ahol a felnőtt közönség előtt mutatkoztak be. Az est moderátora N. Czirok Ferenc volt. Az esten saját válogatásukban felolvastak a szerzők is, de közreműködött még Lábadi Csilla és Czirok Attila, a Sziveri Színpad két kiváló szavalója is, valamint Sándor Donát gitárjátékával gazdagította a műsort.

Összefoglaló!

Kónya-Kovács OtíliaNÉPZENEI KONCERT ÉS TÁNCHÁZ VOLT MUZSLYÁN

A Magyarország – Szerbia IPA-program keretében, a nagybecskereki önkormányzat által megnyert kulturális tartalmakkal foglalkozó, BRIRA elnevezésű projektum részeként ma délután egy népzenei koncertre és táncházra került sor a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában. Vendégként fellépett Csonka Ferenc és zenekara Óbecséről, akikhez társult még Cseszák Balázs és Cseszák Korcsik Anikó, akik népi játékokat, énekeket és táncokat is bemutattak a gyerekeknek. Igaz, a tavaszi szünidő még javában tart, de ettől eltekintve élénk volt az érdeklődés a koncert iránt az iskolás gyerekek körében. A mintegy 80, különböző korosztályú diák kissé szégyenlősen kezdett bele a táncoktatók által vezetett tánclépések tanulásába, de a végén mindannyian jól szórakoztak, sőt egy-két rövid népdalt is megtanultak ez alkalommal.

Hanganyag!

Kónya-Kovács Otília


ÚJABB TARTALOMMAL FOLYTATÓDOTT A HATÁRON ÁTÍVELŐ PROJEKTUM
A Szerbia – Magyarország közötti IPA program keretében 2011. március 26-án folytatódott a nagybecskereki önkormányzat projektumának, a BRIRA elnevezésűnek a magvalósítása. A nagybecskereki Toša Jovanović Népszínházban egész napos program zajlott. A határon átívelő projektum keretében a nagybecskereki önkormányzat a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolával és a magyarországi Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve szervez mintegy 8 hónapon keresztül több kulturális rendezvényt.
A megnyitón a nagybecskereki önkormányzat nevében a vendégeket és a fellépőket Predrag Stankov, Nagybecskerek polgármesterének segédje üdvözölte, majd mgr. Hallai Zoltán, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola igazgatója köszöntötte a jelenlevőket. Ezt követően Nagybecskerek büszkesége, Rácz Robertó, fiatal hegedűművész lépett a közönség elé.
A februári néptánc-tábor után, magyar nyelvű színházi bemutatók szemléjére került sor, de a rendezvény keretében modern- és néptáncosok fellépésére is alkalom adódott. A rendezvényen láthatott a közönség egy Petőfi-versfüzért, továbbá jeleneteket Molnár Róbert rendezésében, továbbá a VMPE Nagybecskereki Oktatási Központ által a János vitézt mutatták be a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, Lukács Gabriella rendezésében. Bemutatkozott a nagybecskereki Suliszínpad is, melynek tagjai Prokin Eleonora rendezésében Takarics Róbert: Napfogyatkozás és a celler című előadását vitték színre. Még egy darab bemutatására is sor került, mégpedig a szenttamási Arany János Művelődési Egyesület tagjai
Dés-Geszti: A dzsungel könyve című zenés darabját adták elő. A rendezők voltak: Kovács Blanka és Drobnyik Aranka.
A projektum ezen részében bemutatkoztak a magyarországi vendégek is, a szentesi Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népi- és modern táncosai. A rendezvényen felléptek még a temerini Szirmai Károly MME-ből a Recefice néptánccsoport tagjai, akik moldvai táncokat adtak elő, a Cifra néptánccsoport pedig somogyi táncokkal mutatkozott be. Közösen pedig a Száz liba egy sorba című temerini csúfolódókat és Dél-alföldi ugrós táncot adták elő.
Az óbecsei Petőfi Sándor Kultúrkör modern táncosaival mutatkozott be. A házigazdák közül a Muzslai Petőfi Sándor MME Tiszavirág néptánc együttese kalocsai táncokkal lépett a közönség el, a nagybecskereki Petőfi MME Sarkantyú néptánccsoportja pedig szatmári és palatkai táncokat adott elő.
Az ilyen jellegű projektumok nagyban hozzájárulnak, ebben az esetben az iskolák közötti kapcsolatok kialakításához, elmélyítéséhez, ugyanakkor nagy a valószínűsége, hogy a jövőben folytatódnak a közös táborozások, műsorcserék.
A projektum folytatásában hamarosan koncertek, illetve író-olvasó találkozók is lesznek, ugyanakkor a nyár folyamán Muzslyán még egy táborra is sor kerül.
Hangos!
Kónya-Kovács Otília


INTERNETES SEGÍTSÉG AZ ÉRETTSÉGIZŐ DIÁKOKNAK
Nagybecskerek önkormányzata, a nagybecskereki oktatásügyi igazgatóság, a Közép-bánáti körzeti hivatal, valamint a helybeli Inkubátorház és a HD Film magánvállalat vezetői 2011. március 11-én, sajtótájékoztatón mutattak be egy projektumot, amely keretében a nyolcadikos, végzős diákok kapnak segítséget az érettségi vizsgára való felkészüléshez. Az interneten keresztül, élő adásban kísérhetik majd végig a feladatgyűjtemények feladatainak feldolgozását, illetve az interneten bármikor újranézhetnek egy-egy kérdéses témát. A pedagógusok jóvoltából a projektum keretében ilyen módon teljes egészében feldolgozzák a matematikai feladatgyűjteményt, továbbá a szerb, a magyar, a szlovák és a román nyelvből és irodalomból készült feladatokat. A szülőknek is nagy segítséget jelent ez a lehetőség, hiszen nem kell különórákat venniük gyermekeiknek, ugyanis március 20-a táján indul be valójában ez a projektum. A diákok az interneten keresztül akár kérdést is feltehetnek a feladatokkal kapcsolatosan a tanároknak.
Staniša Banjanin, a nagybecskereki oktatásügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy már a sajtótájékoztatót is élőben sugározták az interneten keresztül, az általános iskoláknak már előre megküldték az aktuális linket, így – a későbbi adatok szerint - a mai adást, mintegy 120-an nézték meg. Az ötlet megvalósításával segíteni szeretnének az érettségi előtt álló tanulóknak, hogy megkönnyítsék számukra a felkészülést, és nem utolsó sorban, hogy ingyenesen mindannyiuk részére elérhetővé tegyék a feladatsorok megmagyarázását.
Vladimir Šper, a HD Film vállalat igazgatója elmondta, hogy ők már mintegy két éve azon fáradoznak, hogy minél minőségesebben oldják meg a különféle élő közvetítéseket. Mindannyiuk megelégedésére ezt a projektumot nagy odaadással végzik, hiszen a jövő nemzedékének segítenek a továbbtanulás terén. Fontos mozzanata az akciójuknak, hogy a világon bárki megnézheti majd az élő adást, illetve később visszanézheti a felvételt. Az e-tanulás lehetőségeit ilyen módon szeretnék kihasználni a végzős diákok edukációja érdekében.
Bojan Ljutić, a nagybecskereki Inkubátorház igazgatója elmondta, hogy nekik az a hivatásuk, hogy támogassák a vállalkozókat, a jó ötletek megvalósításához nyújtsanak segítséget. Az érettségiző diákok felé irányulás egyben a szülőkön is segít, hisz a gyerekek, ha valamit nem értenek, újra és újra „átvehetnek” egy anyagot, rákattintva az adott linkre, különórákra nem kell járniuk. Persze ezzel nem kérdőjelezik meg az iskolákban az oktatás minőségét, hanem éppen azért fordultak az oktatásügyi igazgatósághoz, hogy az interneten keresztül feldolgozott, előadott magyarázatok ugyancsak színvonalasak legyenek. Ezeket az előadásokat különóráknak tekinthetik a diákok, de amellett mindenképpen részt kell venniük az iskolai felkészítő órákon.
Tanja Dulović, a Közép-bánáti körzet vezetője hozzáfűzte, hogy egy ígéretes projektumot, lehetőséget ajánlanak fel a diákoknak, különösképpen akkor, amikor lényegében megszűnt a felvételi vizsga, és újra bevezették az érettségi vizsgát, ami ismét újdonságnak számít a gyerekek körében. Minden újdonságot pedig eleinte szorongással fogadnak, ez egy válaszkő a diákok életében, amikor ki kell választaniuk a kedvük szerinti középiskolát, ahova szeretnének beiratkozni. Ezt a projektumot egy óriási lehetőségként kell elfogadni, mert akik szorgalmasan készülnek az érettségi vizsgára tanáraik segítségével, ezzel a lehetőséggel még egy esélyt kapnak arra, hogy leellenőriztessék tudásukat.
Predrag Stankov, a polgármester segédje a sajtótájékoztatón elmondta, hogy még csak néhány hete kezdődtek meg a projektum előkészületei, de szépen haladnak a dolgok, és hamarosan megkezdődnek a konkrét előadások is. Ebben az akcióban partnerként, támogatóként szerepel az önkormányzat, hisz ebben az évben sokkal több eszközt szándékoznak befektetni az oktatásba.
A sajtótájékoztató után az egyik előadótól,
Kovács Jolánkától, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola magyar szakos tanárnőjétől, könyvtárosától is véleményt kértünk, aki elmondta, hogy nagyon jó ötletnek tartja ezt a lehetőséget, hogy ilyen módon járulnak hozzá az érettségiző diákok felkészítéséhez, de kiemelte, hogy ez az internetes előadássorozat nem helyettesíti az iskolai felkészülést. Persze a közvetítést végigkísérő diákoknak csak nő az esélyük, hogy sikeresen szerepelnek az érettségi vizsgán. A magyar nyelv feladatgyűjteményének feldolgozását hárman végzik, mégpedig rajta kívül Đurić Erzsébet és Lázár Győrfi Irénke. A 350 feladat magyarázatát 16 előadásra beosztva adják elő, tehát alkalmanként mintegy 20-22 feladatot nézhetnek végig a diákok.
Kónya-Kovács Otília


MINTEGY 1400 KÖNYVADOMÁNYT KAPOTT A MUZSLYAI ISKOLA

А szegedi Tisza Rotary Club néhány tagja járt 2011. március 4-én a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában, ahova mintegy 1400 darab könyvadományt hoztak, továbbá két DVD-lejátszót, valamint ajándéklabdákat.
Az ajándékok átadásakor Török György, a Tisza Rotary Club elnöke elmondta, hogy ez egyben a Lion’s Club adománya is. Az elnök elmondta még, hogy már jártak a környéken, mégpedig Tordán, és ezt a látogatást is részben Dobai Jánosnak, Torda helyi közösség tanácselnökének köszönhetik a muzslyai iskolások.
Dr. Balog Sándor, több Rotary Club alapítója, a szegedi Tisza Rotary Club alapítóelnöke elmondta, hogy a szegedi klub egyébként 2005 óta működik. Viszont 103 éves múltra tekint vissza ez az emberbaráti intézmény, az Egyesült Amerikai Államokban alapították, mára már egy világmozgalommá nőtte ki magát, 35 ezer klub létezik összesen. Magyarországon mintegy 40 klub működik, Szegeden kettő létezik. Az alapeszmék között szerepel a segítségnyújtás, a barátságban való együtt élés, szerintük a mostani rossz jelenségeket, a gyűlölködést, az ellenségeskedést az ilyen jó példamutatással szeretnék legyőzni. A céljaik között szerepel az anyaország határain kívül rekedt barátaik megsegítése. Mgr. Hallai Zoltán, az iskola igazgatója köszönte meg a szép ajándékokat, és a vendégeknek bemutatta Muzslyát, valamint az iskolát. A könyvadomány kapcsán Kovács Jolánka, a Szervó Mihály Általános iskola könyvtárosa elmondta, hogy nagyon megörültek a könyvadománynak, mert az itteni gyerekek igenis szeretnek olvasni, és biztosan örömmel kölcsönzik majd ezeket a könyveket is. A magyarországi vendégeknek egy alkalmi műsorral mutatkoztak be az iskola tehetséges tanulói, akik ilyen módon is próbálták meghálálni az adományt.

Összefoglaló!

Kónya-Kovács Otília


TOVÁBBKÉPZÉS A PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Az Irány az iskola, mindannyiunk jövője! elnevezésű kampány részét képezte a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában szerb nyelven megtartott pedagógus-képzés, amely 16 órás volt, és az újvidéki Milan Petrović speciális általános és középiskola szervezésében került megrendezésre. Az újvidéki iskola szakemberei, egy logopédus és egy defektológus voltak az előadók. A téma a diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával, és hiperaktivitással, valamint figyelemzavarral küszködő diákokkal való munka megkönnyítése. Ezekről a jelenségről kaptak információkat a tanítók, tanárok hogyan lehet felismerni, hogyan tudják kezelni, illetve hogyan lehet a gyerekek részére könnyebben elsajátíthatóbbá tenni az olvasást, számolást, írást.
Tóth Csilla, az iskola pedagógusának beszámolója!

k-ko


SZÁZ JÁTÉK – TOVÁBBKÉPZÉS VOLT A MUZSLYAI ISKOLÁBAN
A Szerbiai Oktatásügyi Minisztérium által akkreditált továbbképzést szerveztek 2011. február 25-e és 27-e között 100 játék név alatt a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a helybeli és a környékbeli pedagógusok részére. A képzés szervezője a bácskossuthfalvi általános iskola, ugyanis az Észak-bácskai Pedagógusok Egyesülete keretében pályázott erre a tanfolyamra a Szülőföld Alapnál, és a sikeres pályázás után jöhetett létre ez az edukációs program. Egyébként a bácskossuthfalvi Szabadidő-szervezők Egyesülete üzemelteti a képzést, és a lelkes tagjai vezetik a tanfolyamot.
Besnyi Szabolcstól, a képzésvezetőtől megtudtuk, hogy a képzés 21 órát vett igénybe, és nem csak játékról volt szó, ennél sokkal többről, ugyanis gyakorlatias, játékos foglalkozást tartott a pedagógusok részére. A péntektől máig tartó foglalkozáson a játékot nem csak a szórakozás értelmében dolgozták fel, hanem arra mutattak rá, hogyan lehet felhasználni az iskolában. Az előadó elmondta, hogy a tapasztalatok szerint nagyon hatásosak azok a játék típusok, amelyeket be lehet vetni az ülve végzett tevékenység közben, hogy kissé felfrissítsék a gyerekek agyműködését. Ezeket a játékokat szinte egy-két perc alatt le lehet vezetni, és a gyerekek ezután sokkal fogékonyabbak lesznek egy következő tevékenységre. Persze voltak olyan játékok is, amelyek a tanterv elsajátítására is fel tudnak használni a tanítók, tanárok. A képzés részét képezte az is, hogy a pedagógusok át tudjanak alakítani egy-egy játékot. A tanfolyam részét képezte az is, hogyan lehet a játékot a nevelés céljává formálni.
A játék remek kiegészítője a tananyag átadásának, és az a cél, hogy az iskola visszhangozzon, hogy ott játszanak. Visszaigazolást e képzés fontosságáról a gyerekek részére megszervezett nyári táborokban kapnak a képzők, ahol a fiatalok elmesélik, hogy ők már egyes játékokat ismernek, hiszen játszották a tanítójukkal, tanárukkal. Általában a pedagógusok kreatívak, mert átalakítják a játékokat, adott helyzetekre alakítják, aktualizálják, ami részben a továbbképzés egyik célja is, és természetesen e képzés sikere.
Beszélgetés Besnyi Szabolccsal, képzésvezetővel!
k-ko

MAGVETŐ ÉLŐÚJSÁGA VOLT MUZSLYÁN

2011. február 24-én a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola előcsarnokában a Magyar Szó melléklete, a Magvető élőújságára került sor, amelynek a fő szervezője a helybeli Császárkert Kft volt. Immár harmadik éve Vajdaság-szerte tartanak ilyen bemutatókat, amelyek igen látogatottak, hisz a települések termelői, állattenyésztői érdeklődnek az ilyen előadások iránt. Muzslyán is szép számban eljöttek az érdeklődők az estre, amelyen jelen volt Varga Attila, szerkesztő, Tóth Bátori Erzsébet, újságíró, Fremond Árpád, köztársasági képviselő, és Dobai János, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság segédtitkára.
Az élőújság keretében beszámolók hangzottak el, milyen újdonságok vannak a mezőgazdaság területén, tartományi és köztársasági szinten, továbbá az aktuális pályázatokról is szóltak, valamint a Magvető nyereményjátékáról is tájékoztatták a jelenlevőket.
Dobai János, tartományi mezőgazdasági segédtitkár nyilatkozata az esemény kapcsán!

k-ko


TÉLŰZÉS - KISISKOLÁS MÓDRA

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében 2011. február 16-án két osztálytanító szervezésében télűző ünnepséget rendeztek a kis elsős diákok részére.
A két osztályba 46 kisdiák jár, akik mindannyian beöltöztek különféle jelmezbe. Szebbnél szebb tündérlány, jó és rossz pókember is megjelent a buliban, meg eljött két-három Hófehérke, egy Pán Péter, továbbá nyávogástól volt hangos a tanterem, hisz egy hangos cica is volt a maszkabálban, egy kínai emberke, valamint gepárd, tigris, jó néhány cowboy is tiszteletét tette, meg a nagyszakállú Télapó sem hiányzott, anyóka, boszorkány, és még sorolhatnánk a sokaságban táncolókat. Az iskola egyik tanterme alig volt elég ennek a szép kis, tavaszkedvelő társaságnak. A farsangi maszkabált két tanítónő, Váci Magdolna és Vidrács Krisztina koordinálta.

Hangképben így „festett”!

Kónya-Kovács Otília


IRÁNY AZ ISKOLA…
A Szerbiai Tanítók Szövetsége, az Interaktív Pedagógiai Központ (CIP), és az Oktatáspolitikai Központ közreműködve a Szerbiai Oktatási Minisztériummal, valamint a Nyílt Társadalomért Alapítvány támogatásával beindította az Irány az iskola, mindannyiunk jövője! elnevezésű kampányt, amely az inkluzív oktatás népszerűsítését szorgalmazza, amelyről két éve született törvény. E téma kapcsán tartott február 11-én sajtótájékoztatót Muzslyán, a Szervó Mihály Általános Iskolában a helyi újságíróknak Jasmina Hajder, a kampány Közép-bánáti koordinátora, a muzslyai iskola pszichológusa.
A kampány célja, hogy az inkluzív oktatás fontosságára felhívják a nyilvánosság figyelmét, hogy minden gyerek minőséges oktatásban részesüljön.
-Az ideális társadalomban minden egyén a maga módján fejtheti ki teljesítményét, és méltó módon élheti az életét. Az ilyen társadalom kifejlődéséhez előfeltétel az inkluzív oktatás, amely a tolerancián, a másság megértésén, a mások megbecsülésén, a nyitottságon és az elfogadáson alapszik – hangzott el a sajtótájékoztatón. Minden gyereknek joga van az egyéniségéhez kialakított oktatásra, az iskolai kultúra, a politika, a gyakorlat megváltoztatásával elérhető, hogy felismerjük a másságot, és minden gyermek elvárásainak megfelelő oktatást biztosítsunk. Fontos cél, hogy minden gyereknek megadják a lehetőséget az iskolai közösségbe való bekapcsolódásba, ugyanakkor, hogy megkapják a tanuláshoz való támogatást. Elsősorban az iskolát, az oktatást kell a gyerek mércéihez kialakítani. Ebben a folyamatban partner kell, hogy legyen az iskola az egyik oldalról, másrészt a szakszolgálat, az önkormányzatok, a helyi intézmények. Jasmina Hajder, koordinátor elmondta, hogy az országos kampány május végéig tart, melynek keretében, a Közép-bánáti térségben, Nagybecskereken egy nagyméretű tanácskozásra is sor kerül, mégpedig április végén, illetve május elején. A kampány keretében az érdeklődők tájékozódhatnak a www.inkluzija.org honlapon is, ahol a projektum végén a szakemberek összegzik az elért eredményeket.
k-ko

MEGKEZDŐDÖTT A BRIRA PROJEKTUM MUZSLYÁN
Néhány hónap késéssel február első hétvégéjén megkezdődött a BRIRA (Bridgreising) elnevezésű, határon átívelő projektum megvalósítása Muzslyán. Arról már cikkeztünk, hogy a Magyarország – Szerbia IPA-program keretében még tavaly nyert pályázatával a nagybecskereki önkormányzat. A projektumban részt vesz a nagybecskereki önkormányzaton kívül a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola, valamint partnerként a szentesi Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A muzslyai és nagybecskereki fiatalokból álló Csipetcsapat kisszínészei a nyáron már jártak Szentesen, február első hétvégéjén pedig egy néptánc táborral indítottak, amelyet a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában tartották meg. Ezen a megmozduláson Lukács Imre, temerini koreográfus foglalkozott a fiatalokkal, akik kalotaszegi táncot tanultak meg a tábor rövid ideje alatt. A szentesi vendégek 23-an voltak. A gyakorlatok mellett, pénteken és szombaton táncház is volt, meg egy bemutatkozásra is sor került amikor a szentesi táncosok, a nagybecskereki Petőfi MME és a muzslyai Petőfi Sándor MME tánccsoportjai is színre léptek. A tánctábor végén a nagyközönség előtt mutatták be a megtanult táncot.
Bajtai Anna, a projektum marketingfelelőse elmondta, hogy a muzslyai iskola e táboron kívül még három rendezvényt szervez, a következő egy író-olvasó találkozó lesz, utána egy nagyméretű népzenei koncertet terveznek, valamint egy ötnapos hagyományápoló és honismereti táborra is sor kerül.
Összefoglaló!
k-ko

SZENT SZÁVA ÜNNEPE

A Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében 2011. január 27-én ünnepelték az iskolák védőszentje tiszteletére, a Szent Száva ünnepséget.


AJÁNDÉK-SZÁMÍTÓGÉPEK A NIS-TŐL
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola 2011. január 27-én hét számítógépet, egy szkennert és egy laptopot kapott ajándékba, amelyet dr. Mileta Mihajlov, Nagybecskerek polgármestere és Branko Radaković, a Szerbiai Kőolajipari Vállalat vezérigazgatójának tanácsadója adott át ünnepélyesen a Szervó Mihály utcai épületében.
Dr. Mileta Mihajlov, polgármester elmondta, hogy ez a mostani akció is egy többéves gyümölcsöző kapcsolat folytatása a NIS-szel, ezúttal a muzslyai iskola informatikakabinetjében frissítették fel a számítógépeket.
Branko Radaković, a Szerbiai Kőolajipari Vállalat vezérigazgatójának tanácsadója kifejtette, hogy a vállalat az önkormányzat ajánlatait szem előtt tartva, bírálja el a beérkezett projektumokat, és nagy öröm számukra, amikor ilyen kisebb közösségeket is tudnak támogatni.
Az igencsak hasznos adományt Varga Rozália, az iskola igazgatóhelyettese köszönte meg, aki elmondta, hogy a diákok az informatikaórákon az elavult számítógépeken elég nehézkesen, és főleg lassan tudták megvalósítani a feladataikat. A tanárok és a gyerekek örömére, most komolyabban tudnak majd dolgozni.
Az esemény kapcsán Koppi Vilmos, az iskola informatikatanára elmondta, hogy a Szervó Mihály Általános Iskolában már 11 éve beindult az informatika, választható tantárgyként, de eddig elég rossz feltételek mellett dolgoztak. A felszerelések elavultak, ezért - mint vallja – az oktatói munkát nem is tudta teljes egészében elvégezni, mert a régi gépeken ez alig volt lehetséges. A mostani adománnyal egy nagy lépést tesznek előre, hiszen hét új teljes konfigurációs számítógépet kaptak, egy szkennerrel és egy laptoppal. Drót nélküli internetet használ az iskola, a komputerek hálózatba vannak kötve, úgyhogy bármikor, bármelyik géppel lehet internetezni. Az informatikatanár még elmondta, hogy az iskola két épületét illetően mintegy 300-an járnak informatikaórákra, ami szép számot jelent. Manapság már jobb a helyzet, az előző évekhez viszonyítva, ugyanis a gyerekek 80 százalékának van otthon is számítógépe, azonban nem mindig hasznos dolgokra használják fel, amit fontos lenne megtanulniuk a jövőre való tekintettel, tehát amit a későbbi tanulmányaik során is fel tudnának használni. Ezért az iskolában jó alkalom a diákoknak az informatikaórákon a tananyag elsajátítása, és remélhetőleg a jövőben még többen választják ezt a tantárgyat.
Beszélgetés Varga Rozáliával, az igazgatóhelyettessel, Koppi Vilmossal, informatikatanárral és két tanulóval, Bicók Tímeával és Fazekas Edvinnel. Itt!

Kónya-Kovács Otília

Korábbi hírek ezen a hivatkozáson  
 
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150